Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Ministry Profile

Overview
 Suburnya Malaysia Negara kita yang kaya
Hasilankomoditisumberpendapatankita
Sama-samakitasepakatsepenuhdayausaha
Biarberterusan
 
Bangunkanteknologitingkatkanproduktiviti
Kecekapanmenjaminkualiti
Luaskanpasarantingkatkanpermintaan
Dinamikmampanwatan
 
Wujudnya MPIC menjanasektorkomoditi
Pembangunan yang mampanberdayasaingtinggi
Dayakerjadinamikkejayaan yang pasti
Terus berkekalan
 
Bangunkanteknologitingkatkanproduktiviti
Kecekapanmenjaminkualiti
Luaskanpasarantingkatkanpermintaan
Dinamikmampanwatan
 
Ayuhkitasamaperbanyakkanpenyelidikan
Tokoktambahkannilaitingkatkanperkhidmatan
Perkasakanjenterapemasaranuntuksemua
Agar produkkeluarankitajaya. BERJAYA!!!

 View in

Jinggles