Kementeran Perusahaan Perladangan Komoditi (KPPK) telah menerbitkan pelbagai laporan/ kajian/ dasar/ pelan sama ada menggunakan kepakaran dalaman atau kepakaran konsultan luar. Berikut merupakan sebahagian penerbitan yang boleh dimuat turun: 

Nota/ Notes: Dokumen ini di dalam Bahasa Melayu sahaja. This documents are in Bahasa Malaysia sahaja.

Buletin KomoditiLaporan TahunanLain-lain

Buletin Komoditi

Buletin Komoditi Kementeran Perusahaan Perladangan Komoditi (KPPK) diterbitkan oleh UKK.

#TahunEdisiVersi Flipbook Versi PDF
1. 2021 November BK SEPT   Lihat  Lihat 
1. 2021 September BK SEPT   Lihat  Lihat 
2. 2021 Kelima Buletin Edisi Julai 2021 Lihat  Lihat 
3. 2021 Keempat Buletin Edisi 2 Lihat  Lihat 
4. 2021 Ketiga Buletin Edisi 2 Lihat  Lihat 
 5.  2021 Kedua Buletin Edisi 2   Lihat   Lihat 
 6.  2021 Pertama Buletin Edisi 1   Lihat    Lihat


Laporan Tahunan

Buku Laporan Tahunan Kementeran Perusahaan Perladangan Komoditi (KPPK) diterbitkan oleh UKK secara berkala setiap tahun bermula dari tahun 2016

#Laporan TahunanTahunVersi Flipbook Versi PDF
 1.  Akan datang 2021    
 2.  Akan datang 2020   Muat Turun  
 3.  LT 2018 2019   Muat Turun 
 4.  LT 2019 2018   Muat Turun 
 5.
LT 2017
2017    Muat Turun
 6.  LT 2016 2016 Muat Turun   
7. LT 2015 2015   Muat Turun
8. LT 2014 2014   Muat TurunLain-lain

# NAMATahun/ Versi/ TempohPenerbit/ BahagianMuat Turun
1. Integriti Milestone 2021 MILESTONE UNIT INTEGRITI 2021 2021 Unit Integriti, KPPK  Muat Turun 
2. Laporan Buruh KAJIAN MENYELURUH SITUASI BURUH SEKTOR SAWIT MALAYSIATHE EMPLOYMENT SURVEY IN PALM OIL PLANTATIONS, MALAYSIA,2018 2018 PSA, KPPK  Muat Turun 
3. PAN PELAN ANTI RASUAH NASIONAL 2019-2023 JPM/ UI, KPPK  Muat Turun

 


Untuk maklumat lanjut berkaitan penerbitan, sila emelkan atau hubungi:

Seksyen Hal Ehwal Korporat
Unit Komunikasi Korporat (UKK)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88803324
Emel :