Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) telah menerbitkan pelbagai laporan/ kajian/ dasar/ pelan sama ada menggunakan kepakaran dalaman atau kepakaran konsultan luar. Berikut merupakan sebahagian penerbitan yang boleh dimuat turun: 

Nota/ Notes: Dokumen ini di dalam Bahasa Melayu sahaja. This documents are in Bahasa Malaysia sahaja.

Buletin KomoditiLaporan TahunanDasarPelan StrategikAkta IndustriRujukanLain-lain

Buletin Komoditi 

Buletin Komoditi Kementeran Perusahaan Perladangan Komoditi (KPPK) diterbitkan oleh UKK.

#TahunEdisiVersi Flipbook Versi PDF
1. 2021 November BK SEPT   Lihat  Lihat 
1. 2021 September BK SEPT   Lihat  Lihat 
2. 2021 Kelima Buletin Edisi Julai 2021 Lihat  Lihat 
3. 2021 Keempat Buletin Edisi 2 Lihat  Lihat 
4. 2021 Ketiga Buletin Edisi 2 Lihat  Lihat 
 5.  2021 Kedua Buletin Edisi 2   Lihat   Lihat 
 6.  2021 Pertama Buletin Edisi 1   Lihat    Lihat


Laporan Tahunan

Buku Laporan Tahunan Kementeran Perusahaan Perladangan Komoditi (KPPK) diterbitkan oleh UKK secara berkala setiap tahun bermula dari tahun 2016

#Laporan TahunanTahunVersi Flipbook Versi PDF
 1.  Akan datang 2021    
 2.  Akan datang 2020   Muat Turun  
 3.  LT 2018 2019 Lihat Muat Turun 
 4.  LT 2019 2018 Lihat Muat Turun 
 5.
LT 2017
2017    Muat Turun
 6.  LT 2016 2016 Muat Turun   
7. LT 2015 2015   Muat Turun
8. LT 2014 2014   Muat Turun

 

# DOKUMENNAMATahun/ Versi/ TempohPenerbit/ BahagianVersi FlipbookVersi PDF
1.  bm dakn pelantindakan

RINGKASAN EKSEKUTIF

DASAR AGRIKOMODITI NEGARA (DAKN) 2021-2030

2021-2030 PSA Lihat Muat Turun 
2. bm dakn pelantindakan 

PELAN TINDAKAN

DASAR AGRIKOMODITI NEGARA (DAKN) 2021-2030

2021-2030 PSA  Lihat  Muat Turun
3.  bm dakn pelantindakan

BUKU

DASAR AGRIKOMODITI NEGARA (DAKN) 2021-2030

2021-2030 PSA   Lihat Muat Turun 

 

Pelan Strategik  

 DokumenMuat Turun
  Pelan Strategik 2021 - 2025 (Akan Datang)   
psp 2021 2025 Pelan Strategik Pendigitalan ICT 2021 - 2025      PSPKPPK2021-2025
  Pelan Strategik 2009 – 2020   
     

Bahan Rujukan

  DOKUMEN TAHUN HAKCIPTA Muat Turun
  KETSA DASARHUTAN

Dasar Sumber Air Negara

2012 Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)    Muat Turun
  FTAs   Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)    Muat Turun
  National Policy on Biomass   Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)    Muat Turun
 KETSA DASARHUTAN National Policy on Biological Diversity 2015 -2025   Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)    Muat Turun
KETSA DASARHUTAN Dasar Perhutanan Negara 1978 (Pindaan1992)   Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)    Muat Turun
 DASAR-ALAM-SEKITAR Dasar Alam Sekitar Negara 2002 Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)    Muat Turun
 DASAR-PERUBAHAN-IKLIM Dasar Perubahan Iklim Negara 2009 Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)    Muat Turun

  

# NAMATahun/ Versi/ TempohPenerbit/ BahagianMuat Turun
1. Integriti Milestone 2021

MARI KENALI SAWIT
LET'S LEARN ABOUT OUR PALM OIL

2022/
Sekolah Menengah
UKK

 Muat Turun 

QR Mari Kenali Sawit SM

  Integriti Milestone 2021

MARI KENALI SAWIT
LET'S LEARN ABOUT OUR PALM OIL

2022/
Sekolah Rendah
UKK

 Muat Turun 

QR Mari Kenali Sawit SM

2. Integriti Milestone 2021 MILESTONE UNIT INTEGRITI 2021 2021 Unit Integriti, KPPK  Muat Turun 
3. Laporan Buruh KAJIAN MENYELURUH
SITUASI BURUH SEKTOR SAWIT MALAYSIA

THE EMPLOYMENT SURVEY IN PALM OIL PLANTATIONS, MALAYSIA,2018
2018 PSA, KPPK  Muat Turun 
4. PAN PELAN ANTI RASUAH NASIONAL 2019-2023 JPM/ UI, KPPK  Muat Turun

 

 


 


Untuk maklumat lanjut berkaitan penerbitan, sila emelkan atau hubungi:

Seksyen Hal Ehwal Korporat
Unit Komunikasi Korporat (UKK)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88803324
Emel :