BERITA AGRIKOMODITI 2022

SUMBER: BERITA HARIAN, MS 23
27 SEPTEMBER 2022

SUMBER: BERITA HARIAN, MS 26
24 SEPTEMBER 2022

 

SUMBER: BERITA HARIAN, MS 15
26 SEPTEMBER 2022KUALA LUMPUR, 20 September- Pengurusan industri buluh tempatan perlu diselaraskan segera bagi mempromosi dan memajukan sektor berkenaan.

Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Datuk Zuraida Kamaruddin berkata industri buluh boleh dijadikan satu bidang agrikomoditi yang menyumbang kepada peningkatan pendapatan rakyat dan menjana ekonomi negara.