LATARBELAKANGFUNGSICARTASENARAI AKTAHUBUNGI KAMI

mpic uuuUnit Undang-Undang (UUU) bertindak sebagai penasihat undang-undang kepada Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi.

Penasihat Undang-Undang ialah pegawai undang-undang dari Jabatan Peguam Negara yang bertanggungjawab untuk menjalankan kuasa-kuasa Peguam Negara menurut Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan.

1. Memberikan nasihat perundangan secara bertulis atau lisan kepada Kementerian.

2. Menggubal dan menyemak perundangan utama dan perundangan subsidiari di bawah bidang kuasa Kementerian.

3. Menggubal dan menyemak draf perjanjian, memorandum persefahaman dan dokumen perundangan yang lain.

 

1. Akta Industri Biobahan Api Malaysia 2007 [Akta 666]
2. Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Pemerbadanan) 1973 [Akta 105]
3. Akta Lembaga Koko Malaysia (Pemerbadanan) 1988 [Akta 343]
4. Akta Lembaga Getah Malaysia (Perbadanan) 1996 [Akta 551]
5. Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 [Akta 582]
6. Akta Lembaga Lada Malaysia 2006 [Akta 656]
7. Akta Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara 2009 [Akta 692]
8. Akta Penstabilan Harga Getah 1975 [Akta 161]
9. Akta Badan Berkanun Getah 1985 [Akta 321]

Puan Noorafiza binti Mat

Penasihat Undang-Undang (PUU)

Unit Undang-Undang (UUU)

03-8880 3336

 Cik Lina Khalida binti Masri

Penolong Penasihat Undang-Undang (PPUU)

Unit Undang-Undang (UUU)

03-8887 8394