2019 ksu


 YB Dato' Sri Dr. Wee Jeck Seng
Timbalan Menteri
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)

 Alamat Rasmi:
Pejabat YB Timbalan Menteri Dato' Sri Dr. Wee Jeck Seng
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No.15, Aras 12,
Persiaran Perdana, Presint
62650 W.P Putrajaya.

 
 03-88803337
 
 

Makluman: Untuk temujanji sila hubungi Pejabat YBTM  melalui telefon, emel atau surat bertulis kepada:

 Encik Low How Kiat
Setiausaha Sulit Kanan (SUSK)
hklow@ mpic.gov.my
0388803337

 Puan Vanitha a/p Sayaparagasam
Setiausaha Pejabat (PA)
paybtm1@ mpic.gov.my
0388803337