2019 ksu


 YB Datuk Willie Anak Mongin
Timbalan Menteri
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)

 Alamat Rasmi:
Pejabat YB Timbalan Menteri Datuk Willie Anak Mongin
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No.15, Aras 12,
Persiaran Perdana, Presint
62650 W.P Putrajaya.

 
 03-88803388
 
 

Makluman: Untuk temujanji sila hubungi Pejabat YBTM  melalui telefon, emel atau surat bertulis kepada:

 Puan Nurul Shuhada binti Abu Bakar
Setiausaha Pejabat
paybtm2@ mpic.gov.my
03-88803388

 Alamat Rasmi:
Pejabat YB Timbalan Menteri Datuk Willie Anak Mongin
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No.15, Aras 12,
Persiaran Perdana, Presint
62650 W.P Putrajaya.