SUKU PERTAMASUKU KEDUASUKU KETIGASUKU KEEMPAT

Prestasi KDNK Sektor Agrikomoditi Bagi Suku Pertama Tahun 2022  

KDNK Q1 BM

Prestasi KDNK Sektor Agrikomoditi Bagi Suku Kedua Tahun 2022 

kdnk bm q2 2022

Prestasi KDNK Sektor Agrikomoditi Bagi Suku Ketiga Tahun 2022

()

Prestasi KDNK Sektor Agrikomoditi Bagi Suku Keempat Tahun 2022

()

 

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371