JANUARIFEBRUARIMACAPRILMEIJUNJULAIOGOSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDISEMBER

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari 2022 

Jan Apr

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari

 

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Februari 2021 

Jan Apr

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Februari

 

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Mac 2021 

Jan - Mac

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Mac

 Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - April 2022 

Jan Apr

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - April

 

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Mei 2022 

Jan Apr

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Mei

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Jun 2021 

Jan Apr

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Jun

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Julai 2022

Jan Apr

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Julai 2021

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Ogos 2022

Jan Apr

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Ogos 2021

 

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - September 2022

Jan Apr

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - September 2021

  

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Oktober 2022

Jan Apr

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Oktober 2021

 

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - November 2022

Jan Apr

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import Ringkasan Data Januari - November 2021

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Disember 2022

Jan Apr

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import Ringkasan Data Januari - Disember 2021

 


Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371