Nota/Note: Artikel ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article are in Malay language only.

MPIC telah menerbitkan Agrikomoditi Pocket Stats secara berkala bermula pada tahun 2020. Penerbitan ini  mengandungi maklumat perangkaan utama sektor Agrikomoditi dan program/insentif yang telah dilaksanakan oleh MPIC

# TahunVersiMuat Turun
1  Q1 2021 2021 Q1/2021 Pocket Stats Q1/2021 NEW
2  Q4 2020 2020 Q4/2020 Pocket Stats Q4/2020
3  pocket statQ32020 2020 Q3/2020 Pocket Stats Q3/2020
4  Front Page Q1 2020 2020 Q2/2020 Pocket Stats Q2/2020
5 Front Page Q1 2020 2020 Q1/2020 Pocket Stats Q1/2020
6 Poket Stat 2019 2019 2019 Poket Statistik 2019 

**Dokumen ini terdapat di dalam Bahasa Melayu sahaja.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88803429 
Emel :