MPIC telah menerbitkan Agrikomoditi Pocket Stats secara berkala bermula pada tahun 2020. Penerbitan ini  mengandungi maklumat perangkaan utama sektor Agrikomoditi dan program/insentif yang telah dilaksanakan oleh MPIC

 TahunVersiMuat Turun
Pocket Stats 2021 7.3.2022 2021 Q4/2021 Pocket Stats Q4/2021baru
Pocket Stats 2021 Jan Sept 2021 Page 01 2021 Q3/2021 Pocket Stats Q3/2021
Front Page Pocket Stats Q2 2021 2021 Q2/2021 Pocket Stats Q2/2021
 Q1 2021 2021 Q1/2021 Pocket Stats Q1/2021 
 Q4 2020 2020 Q4/2020 Pocket Stats Q4/2020
 pocket statQ32020 2020 Q3/2020 Pocket Stats Q3/2020
 Front Page Q1 2020 2020 Q2/2020 Pocket Stats Q2/2020
Front Page Q1 2020 2020 Q1/2020 Pocket Stats Q1/2020
Poket Stat 2019 2019 2019 Poket Statistik 2019 

**Dokumen ini terdapat di dalam Bahasa Melayu sahaja.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88803429 
Emel :