2022 MYTinjauan Mei

 

HEBAHAN TINJAUAN SOAL SELIDIK (RAKYAT) TERHADAP YB MENTERI DAN KEMENTERIAN DALAM PROGRAM JANGKA SEDERHANA (JANUARI-JUN) TAHUN 2022 ASPIRASI KELUARGA MALAYSIA (AKM) AHLI JEMAAH MENTERI – SIRI 2

Mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju supaya setiap Ahli Jemaah Menteri melaksanakan KPI Aspirasi Keluarga Malaysia (AKM) Jangka Sederhana bagi tempoh enam bulan iaitu bermula Januari hingga Jun 2022 yang akan diselaraskan oleh Jabatan Perdana Menteri (JPM).

Sebagai sebahagian daripada penilaian tersebut, pihak MAMPU dan SEPADU telah memaklumkan bahawa satu tinjauan soal selidik ke atas YB Menteri dan Kementerian akan diadakan secara maya oleh warga Kementerian dan rakyat bermula 1 Mac hingga 21 Mac 2022 (Siri 1) dan 10 Mei hingga 15 Jun 2022 (Siri 2).

 Pautan Soal-SelidikTempoh Kajian
  https://tinjauansoalselidik.mampu.gov.my/ Siri 1 : 1 hingga 21 Mac 2022
  https://tinjauansoalselidik.mampu.gov.my/ Siri 2: 10 Mei hingga 15 Jun 2022

 


Jika terdapat pertanyaan berkaitan, sila emelkan kepada :

Encik Abzarul Mohd Kamil bin Abdullah
Seksyen KPI, Unit Dasar Strategik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
No. Tel: 03 8880 3426
Emel:
Cik Nur Aizatul Hanim binti Ahmad
Seksyen KPI, Unit Dasar Strategik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
Emel :