SUKU PERTAMASUKU KEDUASUKU KETIGASUKU KEEMPAT

Prestasi KDNK Sektor Agrikomoditi Bagi Suku Pertama Tahun 2021

KDNK Q1 BM

Prestasi KDNK Sektor Agrikomoditi Bagi Suku Kedua Tahun 2021

Jan-Julai 2021

Prestasi KDNK Sektor Agrikomoditi Bagi Suku Ketiga Tahun 2021

KDNK BM

PRESTASI KDNK SEKTOR AGRIKOMODITI TAHUN 2021 : SUKU KEEMPAT 

KDNK BM

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371