PENGENALANSKALAKADAR PINJAMAN

PROGRAM PINJAMAN LADANG HUTAN

pplh 01

pplh 01

pplh 01


Untuk lebih maklumat lanjut sila emelkan kepada:

Unit Ladang Kayu
Bahagian Kemajuan Industri Kayu Kayan, Tembakau dan Kenaf (KTK)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-8892 1610
Emel :