Untuk maklumat lanjut sila layari Papan Kenyatan Portal Rasmi E-Perolehan Kerajaan Malaysia atau emelkan pertanyaan ke:

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Pembangunan dan Kewangan (PPK) ()
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)