FUNGSI BAHAGIANCARTA ORGANISASIAKTIVITI

Bahagian Pengurusan Pembangunan dan Kewangan (PPK) terdiri daripada tiga (3) unit utama iaitu Unit Pembangunan, Unit Kewangan dan Unit Pentadbiran. Bahagian ini bertanggungjawab ke atas semua perkara yang berkaitan dengan urusan pembangunan, kewangan dan pentadbiran Kementerian bagi memastikan semua urusan tersebut berjalan dengan lancar dan teratur.

Fungsi dan Peranan Bahagian: 

1.   Menguruskan Pentadbiran Am Kementerian;

2.  Memantau Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan Kementerian;

3.  Menguruskan Hal-hal Kewangan Kementerian;

4.  Menguruskan Perpustakaan Kementerian; dan

5.  Menguruskan Pengurusan Rekod dan Urusan Surat Menyurat Kementerian dengan teratur.

 

carta ppk

Sedang Dikemaskini