LATARBELAKANGFUNGSIPEMEGANG TARUH/ AGENSI SELIAANCARTA ORGANISASIAKTIVITI

 

LATAR BELAKANG

Bahagian PSM terdiri daripada 27 orang pegawai dengan pecahan 11 orang pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan 16 orang pegawai Kumpulan Pelaksana.

Terdapat empat (4) unit di Bahagian PSM seperti berikut:

i.Unit Perkhidmatan;

ii.Unit Pembangunan Organisasi dan HRMIS;

iii.Unit Latihan dan Kaunseling; dan

iv.Unit Penyelarasan dan Pengiktirafan.

 

VISI/ MISI/ OBJEKTIF BAHAGIAN

VISI BPSM

 • Menjadikan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia sebagai pengurus sumber manusia yang cekap dan efisyen.

MISI BPSM

 • Mengurus dan membangunkan sumber manusia KPPK ke arah kecemerlangan melalui peningkatan kompetensi.

OBJEKTIF BPSM

 • Memastikan pewujudan struktur organisasi yang efektif dan pengurusan sumber manusia yang produktif dan berkualiti.

 

 

 FUNGSI DAN PERANAN BAHAGIAN

 • Merancang dan mengurus keperluan sumber manusia serta hal-hal perkhidmatan warga KPPK dan Agensi.
 • Melaksanakan kajian perjawatan dan menyediakan cadangan penstrukturan KPPK dan Agensi.
 • Merancang dan menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Nomination Committee bagi pelantikan Ketua Pengarah/Timbalan Ketua Pengarah Agensi dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis dan Institut Latihan di bawah KPPK.
 • Menyediakan perkhidmatan kaunseling dan program-program intervensi melalui AKRAB bagi kakitangan KPPK dan Agensi.
 • Merancang, melaksana dan memantau Pelan Operasi Latihan (POL) bagi warga KPPK.
 • Melaksanakan dan memantau sistem HRMIS berdasarkan lima (5) elemen penilaian KPI HRMIS KSU/TKSU iaitu pengemaskinian data perjawatan, pemurnian data, SKT, LNPT dan pengisytiharan harta.

 

 

 

 

 

 

PEMEGANG TARUH/ AGENSI SELIAAN

Warga KPPK dan enam (6) Agensi di bawah KPPK seperti berikut:

i.Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

ii.Lembaga Getah Malaysia (LGM)

iii.Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)

iv.Lembaga Lada Malaysia (MPB)

v.Lembaga Koko Malaysia (LKM)

vi.Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)

 

Slide16

AKTIVITI 2021

 • Penganjuran Majlis Apresiasi KPPK 2021 & Pelancaran Pencapaian Malaysia Prihatin Sektor Agrikomoditi Negara
 • Penganjuran Majlis Bersama Jabatan
 • Pengukuhan Perjawatan KPPK dan Agensi
 • Pelaksanaan Kursus Pementoran
 • Pelaksanaan Program Buddy System
 • Pelaksanaan Program Shark Tank 2.0
 • Pelaksanaan Pertandingan Pencarian Bakat MAESTRO@KPPK
 • Penganjuran Hari Terbuka PSM2U KPPK 2021