FUNGSI DAN PERANANCARTA ORGANISASIAKTIVITIHUBUNGI KAMI

 

FUNGSI DAN PERANAN

Fungsi Bahagian

1. Menggubal, merancang, melaksana dan menilai dasar dan program untuk memperkukuhkan pembangunan industri kayu-kayan dan kenaf negara.

2. Menjaga kepentingan Malaysia dalam perbincangan dan rundingan di peringkat antarabangsa / serantau berkaitan sektor kayu-kayan, tembakau dan kenaf.

3. Mengawal selia pentadbiran dan aktiviti yang dijalankan oleh: 

  1. Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)
  2. Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN);
  3. Majlis Kayu-Kayan Malaysia (MTC);
  4. Majlis Pensijilan Kayu-Kayan Malaysia (MTCC);
  5. Forest Plantation Development Sdn Bhd (FPDSB); dan
  6. CTCS Worldwide Sdn Bhd (CWSB).

4. Menyelaras, memantau dan menilai isu-isu yang dibangkitkan oleh agensi dan industri berkaitan sektor kayu-kayan, tembakau dan kenaf.

5. Memantau pelaksanaan Program Pembangunan Ladang Hutan (PPLH).

6. Mengawal dan menyelaras pelaksanaan usaha mengukuhkan kedudukan pasaran sedia ada serta menerokai pasaran baharu bagi produk-produk kayu-kayan dan kenaf.

 

CARTA ORGANISASI

Carta Organisasi KTK

 

 

AKTIVITI

Aktiviti 2021

 

 

BAHAGIAN KEMAJUAN INDUSTRI KAYU-KAYAN, TEMBAKAU DAN KENAF (KTK)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)

Tingkat 3, Blok B, Menara Tulus
No. 22 Persiaran Perdana, Presint 3
62100 Putrajaya
No. Telefon: 603-8892 1611     No. Faks: 603-8892 1702
Email :