Nota/Note: Artikel ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article are in Malay language only.

2020tksup

Encik Abdul Hadi Bin Omar
Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik & Pengurusan)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)

Alamat Rasmi:
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik & Pengurusan)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No.15, Aras 10,
Persiaran Perdana, Presint 2
62654 W.P Putrajaya.

Emel : hadiomar@ mpic.gov.my
No. Telefon: 03-88803399

 

Makluman: Untuk temujanji sila hubungi Pejabat TKSUP melalui telefon, emel atau surat bertulis kepada:


Setiausaha Pejabat (PA)
patksup@ mpic.gov.my
03-88803342