Nota/Note: Artikel ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article are in Malay language only.

2019 ksu


YBhg. Datuk Ravi Muthayah
Ketua Setiausaha (KSU)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)

Alamat Rasmi:
Pejabat Ketua Setiausaha
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No.15, Aras 10,
Persiaran Perdana, Presint
62650 W.P Putrajaya.

Emel :
No. Telefon: 03-88803333

 

Makluman: Untuk temujanji sila hubungi Pejabat KSU melalui telefon, emel atau surat bertulis kepada:

Encik Alexander Larry Aloysius
Pegawai Khas
alex@ mpic.gov.my
0388803377

Puan Nur Azreen binti Idris
Setiausaha Pejabat
paksu@ mpic.gov.my
03-88803334