VISI

Memajukan Agrikomoditi demi Kemampanan dan Kemakmuran Bersama

 

MISI

Meningkatkan daya saing global Malaysia menerusi produk-produk Agrikomoditi yang bernilai tinggi dan lestari.

 

OBJEKTIF

Membangun dan memperkasa Agrikomoditi secara mampan dan seimbang dalam aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar serta memastikan kemakmuran dikecapi bersama


 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Unit Dasar dan Strategik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88878266
Emel :