Nota/Note: Artikel ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article are in Malay language only.

PP APRIL 2021 Page 1

PP APRIL 2021 Page 1

PP APRIL 2021 Page 1

PP APRIL 2021 Page 1

 

Muat Turun Dokumen    
   Versi Word   Versi PDF

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

 Unit Komunikasi Korporat
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371