PIAGAM PELANGGANLAPORAN PIAGAM PELANGGAN

 

 

 PIAGAM PELANGGAN

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADAGAN DAN KOMODITI

(Berkuatkuasa mulai 02 April 2019)

 

 1. PENGGUBALAN DASAR

             Menggubal dasar dan strategi yang jelas mengenai industri komoditi perladangan berlandaskan kepada perkembangan dan keperluan semasa dalam tempoh masa seperti berikut:

 • 12 bulan bagi Penggubalan Dasar dan Strategi Baru; dan  
 • Enam (6) bulan bagi Meminda Dasar dan Strategi Sedia Ada.  
 1. PENERBITAN DATA TAHUNAN KOMODITI  

Memuatnaik Data Perangkaan Komoditi dalam Laman Web KPPK dan Portal Data Terbuka yang diselenggara oleh MAMPU.  

 1. SESI KONSULTASI

Mengadakan Sesi Konsultasi dengan Kerajaan-Kerajaan Negeri, Pihak Industri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO):

Peringkat Menteri :

 • Satu (1) Dialog Sesi Konsultasi Setahun bagi setiap komoditi dengan Persatuan Industri Komoditi dan NGO;

Peringkat Pegawai :

 • Enam (6) Sesi Konsultasi Bersama Industri.
 1. MISI PERDAGANGAN 

Menganjurkan Misi Galakan Pasaran Dan Perdagangan / Lawatan Kerja bagi Memperkukuhkan Pasaran Sedia Ada dan Menerokai Pasaran Baru sekurang-kurangnya lima (5) kali setahun serta mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

 1. PROJEK PEMBANGUNAN

             Memastikan program pembangunan sektor perladangan dan komoditi dirancang, dilaksana dan dipantau sewajarnya termasuk mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK) diadakan 12 kali setahun.  

 1. PEMBAYARAN BIL

Memastikan 90 peratus pembayaran bil yang lengkap diselesaikan dalam tempoh tujuh (7) hari; dan

Sekiranya terdapat mana-mana pihak yang tidak menerima pembayaran dalam tempoh 14 hari, aduan yang diterima akan diselesaikan dalam tempoh 72 jam.

 1. ADUAN PELANGGAN

Memastikan semua aduan pelanggan diberi:

 • Akuan penerimaan dalam masa satu (1) hari;
 • Maklum balas awal dalam masa lima (5) hari; dan
 • Diselesaikan dalam tempoh 15 hari bagi aduan yang tidak melibatkan perkara dasar.
 1. KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN (DALAMAN DAN LUARAN)
 • Dua (2) kali setahun
 1. HARI BERTEMU PELANGGAN (BERSEMUKA ATAU DALAM TALIAN)
 • Dua (2) kali setahun
 1. LAMAN WEB
 • Memuat naik maklumat program terkini KPPK ke laman web dalam tempoh 24 jam.  

 

 1. LESEN BIOBAHAN API  
 • Mengeluarkan Akuan Penerimaan bagi permohonan yang lengkap dalam tempoh satu (1) hari;
 • Mengeluarkan erjay dalam tempoh tiga (3) hari selepas erjay ditandatangani oleh Pihak Berkuasa Pelesenan Biobahan Api; dan
 • Memberi jawapan kepada permohonan yang tidak erjaya dalam tempoh tiga (3) hari selepas keputusan dibuat Pihak Berkuasa Pelesenan Biobahan Api.

 

 

Laporan Piagam Pelanggan 

MPIC telah menerbitkan Laporan Piagam Pelanggan Kementeran Perusahaan Perladangan Komoditi (KPPK) bagi tahun sejak bulan Januari. Penerbitan ini mengandungi pencapaian piagam pelanggan di Kementerian sepanjang tahun. 

#Piagam PelangganBulanMuat Turun
 1. Laporan Piagam Pelanggan  Mei Muat Turun 
 2. Laporan Piagam Pelanggan April  Muat Turun 
 3. Laporan Piagam Pelanggan Mac  Muat Turun 
 4. Laporan Piagam Pelanggan Februari  Muat Turun 
 5. Laporan Piagam Pelanggan Januari  Muat Turun 

 

Arkib Laporan Piagam Pelanggan

#Piagam PelangganTahunMuat Turun
 1.  Laporan Piagam Pelanggan 2020  Muat Turun
 2.  Laporan Piagam Pelanggan 2019  Muat Turun
 3.  Laporan Piagam Pelanggan  2018  Muat Turun
 4.  Laporan Piagam Pelanggan 2017  Muat Turun
 5.  Laporan Piagam Pelanggan 2016  Muat Turun

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Seksyen Hal Ehwal Korporat
Unit Komunikasi Korporat (UKK)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88803324
Emel :  

 

 

 

Muat Turun Dokumen    
   Versi Word   Versi PDF

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

 Unit Komunikasi Korporat
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371