Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Disember 2020 

Jan Apr

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Pn Darmawati Lahibbu
Penolong Setiausaha 
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371

Klik disini untuk muat turun01_Data_Summary_Jan_Dec_2020 |  02_Data_Export_Jan_Dec_2020   |  03_Data_Import_Jan_Dec_2020


Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - November 2020 

Jan Apr

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Pn Darmawati Lahibbu
Penolong Setiausaha 
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371

Klik disini untuk muat turun01_Data_Summary_Jan_Nov_202002_Data_Export_Jan_Nov_2020  03_Data_Import_Jan_Nov_2020


Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Oktober 2020 

Jan Apr

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Pn Darmawati Lahibbu
Penolong Setiausaha 
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371

Klik disini untuk muat turun01_Data_Summary_Jan_Oct_202002_Data_Export_Jan_Oct_2020 03_Data_Import_Jan_Oct_2020


Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - September 2020 

Jan Apr

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Pn Darmawati Lahibbu
Penolong Setiausaha 
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371

Klik disini untuk muat turun01_Data_Summary_Jan_Sept_202002_Data_Export_Jan_Sept_2020 03_Data_Import_Jan_Sept_2020


 

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Jun 2020 

Jan Apr

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Pn Darmawati Lahibbu
Penolong Setiausaha 
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371

Klik disini untuk muat turun01_Data_Summary_Jan_Jun_202002_Data_Export_Jan_Jun_2020 03_Data_Import_Jan_Jun_2020


 

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - April 2020 

Jan Apr

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Pn Darmawati Lahibbu
Penolong Setiausaha 
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371

Klik disini untuk muat turun01_Data_Summary_Jan_Apr_2020.pdf  | 02_Data_Export_Jan_Apr_2020 | 03_Data_Import_Jan_Apr_2020


Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Mac 2020

Jan Mac

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Pn Darmawati Lahibbu
Penolong Setiausaha 
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371

Klik disini untuk muat turun01-Data_Summary_Jan_Mac_2020.pdf


Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Februari 2020

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari-Februari 2020

 

 


Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari 2020

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari 2020