JANUARIFEBRUARIMACAPRILMEIJUNJULAIOGOSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDISEMBER

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari 2021 

Jan Apr

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari

 

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Februari 2021 

Jan Apr

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Februari

 

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Mac 2021 

Jan Apr

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Mac

 Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - April 2021 

Jan April

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - April

 

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Mei 2021 

Jan April

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Mei

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Jun 2021 

Jan April

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Jun

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Julai 2021

Jan-Julai 2021

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Julai 2021

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Ogos 2021

Jan-Julai 2021

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Ogos 2021

 

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - September 2021

Jan-Julai 2021

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - September 2021

  

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Oktober 2021

Jan-Okt 2021

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import   Ringkasan Data Januari - Oktober 2021

 

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - November 2021

Jan-Okt 2021

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import Ringkasan Data Januari - November 2021

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Disember 2021

Jan-Okt 2021

Muat Turun Dokumen
 Data Export   Data Import Ringkasan Data Januari - Disember 2021

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371