VIRTUAL REALITYPERKHIDMATAN DALAM TALIAN/ ONLINE SERVICESAPLIKASI MUDAH ALIH/ MOBILE APPS

 marvis landing

mrc new  marvis logo

Malaysian Rubber Products Virtual Showcase (MaRViS) dimulakan oleh Majlis Getah Malaysia (MRC) untuk mencipta pengalaman menyeluruh kepada pembeli untuk mendekati pengeluar dan pengeksport produk getah dan getah Malaysia.

MaRViS ialah platform yang ideal untuk memudahkan lagi penglibatan perniagaan dalam talian yang berkaitan dengan produk getah dan getah Malaysia. Platform ini akan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengeluar getah dan produk getah Malaysia untuk berhubung dengan pembeli di seluruh dunia tanpa sempadan geografi.

 


Landing

 

timbereality lokalocal logologopameran mtc

TimbeReality merupakan satu platform Virtual Reality khusus untuk produk kayu dan perabot buatan Malaysia kepada bakal pembeli yang dibangunkan oleh Majlis Kayu Kayan Malaysia (MTC). 

Kunjungi TimbeReality, Bilik Pameran VR untuk Barangan Kayu dan Perabot Malaysia. Marilah kita menjunam ke dunia Virtual Reality dengan TimbeReality!


 

VR PalmOil

 

MPOC

Terokai kolaborasi kreatif MPOC dengan FELDA, FGV Holdings Berhad dan Sime Darby Plantation Berhad sebagai usaha bersama untuk membawa persekitaran perladangan sawit kepada masyarakat umum.

Ayuh terokai bersama!

 

 SENARAI PERKHIDAMATAN DALAM TALIAN
ONLINE SERVICES LIST

Senarai Perkhidmatan Dalam Talian yang telah disediakan secara End to End (E2E) dengan pengguna sama ada di Kementerian atau Agensi. Status pencapaian perkhidmatan E2E MPIC dan agensi sehingga 30 Dis 2020 adalah sebanyak 84.78%.

  

Bil.AGENSI
Agency
KLUSTER PERKHIDMATAN 
Services Cluster
NAMA SISTEM
System Name
PENGGUNA
Users
NAMA PERKHIDMATAN
Services Name
PAUTAN
Links
1 jatasahaja EKONOMI Pangkalan Data Pekebun Kecil G2B Sistem Pangkalan Data Pekebun Kecil https://pdpk.mpi.gov.my
2  jatasahaja EKONOMI Platform Perkongsian Data Komoditi G2B Platform Data Komoditi (PDC) Akan Datang
3 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) EKONOMI PENDAFTARAN SAMPEL LATEK, PENYEMAKAN KEPUTUSAN UJIAN SAMPEL  G2B DRC-eLIMs (Latex) http://www3.lgm.gov.my/drcelims/
4 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) SOSIAL PENGURUSAN ADUAN & MAKLUM BALAS G2C Feedback/Comment http://www.lgm.gov.my/FeedbackComment/Feedback.aspx
5 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) SOSIAL PEMBELIAN BUKU/RISALAH BERKAITAN GETAH (HEVEA SHOPPE) G2C Hevea Shoppe http://rios.lgm.gov.my/cms/ebookshop/index.jsp
7 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) SOSIAL PENGURUSAN & PENYEMAKAN HARGA GETAH  G2B MRB's Daily Rubber Physical Prices http://www3.lgm.gov.my/mre/
8 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) EKONOMI Pendaftaran Sempel Block Rubber semakan Keputusan Ujian sempel G2B E-BLOCK RUBBER http://www3.lgm.gov.my/eblockrubber/
9 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) EKONOMI Merekod Transaksi Jual Beli Getah Peringkat Ladang G2B RRIMniaga Mobile App
10 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) EKONOMI Tender Getah Secara Berkelompok G2C MYROL https://myrol.lgm.gov.my/
11 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) PENTADBIRAN AM Tindakan Penguatkuasaan bagi Mengawal Selia Industri Getah G2C E-FORCE https://ilgmforce.lgm.gov.my/eforceweb
12 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) EKONOMI Pengurusan Insentif Pengeluaran Getah G2C Sistem IPG http://uip.lgm.gov.my/patg/Ipgmain.aspx
13 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)  EKONOMI Pengurusan Insentif Pengeluaran Lateks G2C Sistem IPL Akan datang 
14 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) EKONOMI Pengurusan Pelesenan Tembakau G2B E-LICENSES e-lesen.lktn.gov.my
15 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) EKONOMI Permohonan Kelulusan Permit Tembakau G2C E-PERMIT epermit.dagangnet.com
17 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) SOSIAL Tempahan Premis dan Fasiliti LKTN G2C RESERVATION OF PREMIS AND LKTN FACILITIES e-booking.lktn.gov.my
18 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) EKONOMI Sistem Pemasaran Produk LKTN G2C KENAFMALL kenafmall.com
19 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) EKONOMI Sistem Pendaftaran Pembekal G2C E-PEMBEKAL e-service.lktn.gov.my/epembekal
20 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN) SOSIAL Sistem Permohonan Jawatan Kosong Online G2C JOBSONLINE LKTN jobsonline.lktn.gov.my
21 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) EKONOMI PERKHIDMATAN SMS HARGA HARIAN KOKO, DIREKTORI PEJABAT DAN BORANG G2C MYSMS  
22 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) EKONOMI SEMAKAN HARGA HARIAN, BULANAN, ANTARABANGSA DAN STATISTIK KOKO G2C STATISTIK KOKO https://www.koko.gov.my/lkmbm/loader.cfm?page=10
23 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) SOSIAL PENGURUSAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN G2C ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN https://www.koko.gov.my/lkmbm/loader.cfm?page=17
24 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) EKONOMI PERMOHONAN BARU & PEMBAHARUAN LESEN KOKO ONLINE G2B BLESS https://www.bless.gov.my/
25 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) EKONOMI MAKLUMAT SERANGGA PEROSAK & PENYAKIT KOKO (CROPED) G2C PORTAL PENYAKIT DAN PEROSAK KOKO http://croped.koko.my/
26 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) EKONOMI MAKLUMAT JKUASA KERJA KESELAMATAN MAKANAN ASEAN COCOA CLUB G2C LAMAN WEB ACC-TWGFS http://twgf.koko.gov.my/
27 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) EKONOMI MAKLUMAT ANGGOTA DAN AKTIVITI ASEAN COCOA CLUB G2G LAMAN WEB ACC http://acc.koko.gov.my
28 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) SOSIAL MAKLUMAT BERITA, PERKHIDMATAN, PRODUK DAN PAUTAN SISTEM LKM G2C LAMAN WEB RASMI LKM https://www.koko.gov.my
29 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) EKONOMI SEBARAN MAKLUMAT PENDIDIKAN DAN PRODUK-PRODUK KOKO G2C PORTAL KOKO DUNIAKU http://portalduniaku.koko.my/
30 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) SOSIAL PERMOHONAN JAWATAN KOSONG ONLINE LKM G2C JOBONLINE MCB http://jobs.koko.gov.my
31 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) EKONOMI Semakan Harga Lada Melalui SMS G2C MySMS  
32 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) SOSIAL Pengurusan Aduan & Maklumbalas Pelanggan G2C Sistem Pengurusan Aduan Awam Akan Datang
33 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) SOSIAL Permohonan Jawatan Kosong MPB G2C Sistem E-Jawatan MPB ejawatan.mpb.gov.my
34 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) EKONOMI Permohonan Pemeriksaan Gred Lada G2B Sistem e-Penggredan dan Permit Lada (ePP) grading.mpb.gov.my
35 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) EKONOMI Semakan Status Permohonan Pemeriksaan Gred Lada G2B Sistem e-Penggredan dan Permit Lada (ePP) grading.mpb.gov.my
36 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) EKONOMI Permohonan Permit Import & export Lada G2B Sistem e-Penggredan dan Permit Lada (ePP) grading.mpb.gov.my
37 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) EKONOMI Semakan Data Genetik Tanaman Lada G2C Sistem Pangkalan Genetik Lada mpts.mpb.gov.my
38 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB) EKONOMI Semakan Harga Lada G2C Sistem Maklumat Industri Lada info.mpb.gov.my
39 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) PENTADBIRAN AM Permohonan Jawatan Kosong Online G2C Application for vacancy of MPOB http://onlinejob.mpob.gov.my
40 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) EKONOMI e-qcmpob - Pengisytiharan Mutu Eksport/ Alihan Tempatan / Import G2B Declaration of Quality of Export / Local Transfer / Import http://eqc.mpob.gov.my
41 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) EKONOMI Sistem E-Kilang - Pelaporan Penyata Bulanan maklumat Sektor Kilang G2B E-Kilang - Online reporting of processing sector monthly statement http://e-kilangmpob.com.my
42 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) EKONOMI MyLesen - Permohonan baru, pembaharuan, Tambah Aktiviti, Tambah Throughput, Pindaan lesen kategori utama G2B New Application, renewal, Add Activity, Increase Throughput, Amendment of main category license https://e-lesen.mpob.gov.my
43 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) EKONOMI e-lesenpk - Permohonan baru, pembaharuan, Pindaan lesen kategori pekebun kecil G2B New Application, renewal, Amendment of license for smallholder category http://e-lesenpk.mpob.gov.my
44 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) EKONOMI Sistem E-Oleo - Pelaporan Kontrak urusniaga Oleokimia  G2B Sistem E-Oleo - Online reporting oleochemical contract transactions http://e-oleo.mpob.com.my
45 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) EKONOMI Sistem E-Peniaga - Pelaporan Penyata Bulanan bagi semua peniaga buah, peniaga minyak sawit/isirong, pusat pengeluar bijih  benih dan tapak semaian  G2B Sistem E-Peniaga - Online reporting monthly statement for oil palm fresh fruit dealers, palm oil dealers, planting material. http://e-peniaga.mpob.gov.my
46 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) EKONOMI Sistem E-Registration - Pelaporan Kontrak Urusniaga Sawit G2B Sistem E-Registration - Online reporting daily palm oil trade contracts http://e-reg.mpob.gov.my
47 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) EKONOMI Sistem E-Submission - Pelaporan Penyata Bulanan maklumat Estet  G2B Sistem E-Submission - Online reporting of Monthly Statement of the Producer of Oil Palm Fruits http://e-sub.mpob.com.my
48 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) EKONOMI SPS - Pantau pergerakan fizikal kelapa sawit dari kilang ke kilang penapisan G2B SPS- Monitor the physical movement of oil palm from mill to refinery https://sps.mpob.gov.my
49 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) EKONOMI PalmShoppe Malaysia E-Commerce G2C PalmShoppe Malaysia E-Commerce http://palmshoppe.mpob.gov.my/
50 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) PENTADBIRAN AM Sistem eAduan/Pertanyaan MPOB G2C Sistem eAduan/Pertanyaan MPOB http://e-aduan.mpob.gov.my
51 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) EKONOMI Permohonan Pendaftaran Baharu bagi Pengeksport, Pembekal, Pengimport dan Pemeringkat Kayu) G2B MTIB Core System (MCS) ePendaftaran http://mcs2.mtib.gov.my/
52 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) EKONOMI Permohonan Pembaharuan dan Penambahan Aktiviti/Kategori Pendaftaran  (bagi Pengeksport, Pembekal, Pengimport dan Pemeringkat Kayu) G2B MCS ePendaftaran http://mcs2.mtib.gov.my/
53 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) EKONOMI Permohonan Lesen/Permit Eksport (Pelesenan Elektronik) G2B MCS ePelesenan http://mcs2.mtib.gov.my/
54 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) EKONOMI Permohonan Pengesahan Legality Kayu (TLAS) dan CITES G2B MCS ePelesenan http://mcs2.mtib.gov.my/
55 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) EKONOMI Permohonan, Pengendalian dan Keputusan Pemeringkatan Kayu  G2B MCS ePemeringkatan http://mcs2.mtib.gov.my/
56 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) EKONOMI Permohonan dan Maklumat Sokongan Pengeringan dan Rawatan Kayu (KD/AD)/Preservative  (Elektronik) G2B MCS ePelesenan http://mcs2.mtib.gov.my/
57 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) EKONOMI Permohonan,Pengendalian dan Keputusan Pemeriksaan Fizikal (Pemeriksaan Fizikal Elektronik) G2B MCS ePemeriksaan Fizikal http://mcs2.mtib.gov.my/
58 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) EKONOMI Pengurusan dan Kemaskini Akaun Pengeksport (Akaun Elektronik) G2B MCS ePelesenan http://mcs2.mtib.gov.my/
59 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) EKONOMI Perkhidmatan Penarafan Risiko Keselamatan Industri Perkayuan G2B Sistem Penarafan Risiko Keselamatan Industri Perkayuan (MyRISK) https://myrisk.mtib.gov.my
60 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) PENTADBIRAN AM Pengurusan Pembelajaran MTIB (WISDEC) G2C eLearning http://elearning.mtib.gov.my/
61 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) PENTADBIRAN AM Pembayaran Elektronik (Pembekal)  G2B Sistem Kewangan Menyeluruh MTIB (MyFinancial SAGA) https://myfinancial.mtib.gov.my
62 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) PENTADBIRAN AM Pengurusan Perolehan G2B Menerusi Portal Korporat (eProcurement sedang dibangunkan) http://www.mtib.gov.my
63 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB) SOSIAL Pengendalian Pertanyaan dan Aduan G2C Menerusi Portal Korporat (SISPAA sedang disediakan) http://www.mtib.gov.my

 

 

 SENARAI APLIKASI MUDAH ALIH
Mobile Apps

No.AgensiNama Aplikasi  
1.  jatasahaja Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK)
Ministry of Plantation Industries & Commodities (MPIC)
MPIC MYHARGA MPIC PDPK  
2. sawit
Lembaga Minyak Sawit Malaysia/
Malaysian Palm Oil Board (MPOB)
 MPOB Secure    
3. sawit
Lembaga Getah Malaysia (LGM)/
Malaysian Rubber Board (MRB)
  MRB EBANTUAN MRB EBANTUAN
3. sawit
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia/
Malaysian Timber Industry Board (MTIB)
     
4. sawit Lembaga Koko Malaysia (LKM)/
Malaysian Cocoa Board (MCB)

MCB ECOCOA MCB PETANI  
5. sawit
Lembaga Lada Malaysia/
Malaysian Pepper Board (MPB)

 MPB DRLADA  MPB PANDUAN  MPB NutriLada
6. sawit Lembaga Kenaf & Tembakau Negara (LKTN)/ 
National Kenaf and Tobacco Board

     
7. sawit Majlis Minyak Sawit Malaysia/
Malaysian Palm Oil Council (MPOC) 
 MPOCC Trace    
8. sawit Majlis Getah Malaysia/
Malaysian Rubber Council (MRC) 
     
9. sawit Majlis Kayu Kayan Malaysia/
Malaysian Timber Council (MTC) 
MTC woodwizard

MTC Wood Wizard

   
10. sawit Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia/
Malaysian Palm Oil Certification Council (MPOCC) 
     
11. sawit Majlis Pensijilan Kayu Malaysia/
Malaysian Timber Certification Council (MTCC)
     
12.  sawit  Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia/ Institute of Malaysian Plantation and Commodities (IMPAC)      

 


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Unit Apllikasi dan Pangkalan Data,
Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM)
03-88803417