Nota/Note: Dokumen ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article in Bahasa Malaysia only.

MPIC telah menerbitkan Laporan Piagam Pelanggan Kementeran Perusahaan Perladangan Komoditi (KPPK) bagi tahun sejak bulan Januari. Penerbitan ini mengandungi pencapaian piagam pelanggan di Kementerian sepanjang tahun. 

#Piagam PelangganBulanMuat Turun
 1. Laporan Piagam Pelanggan  Mei Muat Turun 
 2. Laporan Piagam Pelanggan April  Muat Turun 
 3. Laporan Piagam Pelanggan Mac  Muat Turun 
 4. Laporan Piagam Pelanggan Februari  Muat Turun 
 5. Laporan Piagam Pelanggan Januari  Muat Turun 

 

Arkib Laporan Piagam Pelanggan

#Piagam PelangganTahunMuat Turun
 1.  Laporan Piagam Pelanggan 2020  Muat Turun
 2.  Laporan Piagam Pelanggan 2019  Muat Turun
 3.  Laporan Piagam Pelanggan  2018  Muat Turun
 4.  Laporan Piagam Pelanggan 2017  Muat Turun
 5.  Laporan Piagam Pelanggan 2016  Muat Turun

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Seksyen Hal Ehwal Korporat
Unit Komunikasi Korporat (UKK)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88803324
Emel :