MPIC juga menerbitkan Data Set Agrikomoditi  secara berkala mengikut sukuan. Penerbitan ini  mengandungi maklumat perangkaan utama sektor Agrikomoditi 

# KomoditiTahunVersiMuat Turun
1  SAWIT/ PALM OIL 2020 Q4/2020  Data Set Sawit
2  GETAH/ RUBBER 2020 Q4/2020  Data Set Getah
3  KOKO/ COCOA 2020 Q4/2020  Data Set Koko
4  LADA/ PEPPER 2020 Q4/2020  Data Set Lada
5  TEMBAKAU/ TOBACCO 2020 Q4/2020  Data Set Tembakau
6  KENAF/ KENAF 2020 Q4/2020  Data Set Kenaf
7  KAYU/ TIMBER & FORESTERY 2020 Q4/2020  Data Set Kayu
8  SAGU/ SAGO 2020 Q4/2020  Data Set Sagu
9  PEKERJA ASING/ FOREIGN LABOUR 2020 Q4/2020  Data Set Pekerja Asing

**Dokumen ini di dalam Bahasa Inggeris sahaja.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88803429 
Emel :