pkasing bm

 


Untuk maklumt lanjut sila hubungi:

Bahagian Penggalakan Inovasi dan Modal Insan Industri (PIMI)
Unit Modal Insan Komoditi

03-88878366