Jata

KENYATAAN MEDIA
BAJET 2022: INISIATIF SEKTOR AGRIKOMODITI TERUS
DIPERKUKUH DEMI KESEJAHTERAAN RAKYAT


1. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) mengucapkan tahniah kepada Menteri Kewangan, YB Senator Tengku Dato ’Sri Zafrul Abdul Aziz, di atas pembentangan Bajet 2022 bertemakan ‘Keluarga Malaysia, Makmur Sejahtera ’di Dewan Rakyat hari ini.


2. KPPK turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas kepercayaan dengan peruntukan yang telah diberikan bagi memacu pertumbuhan industri agrikomoditi negara ke tahap yang lebih tinggi. Komitmen Kementerian tidak berbelah bahagi dan bersedia melaksanakan program serta inisiatif ke arah pengukuhan ekonomi negara untuk memulihkan kehidupan, membina semula daya tahan dan memangkin pembaharuan terutamanya membina semula kehidupan pasca Covid19.


3. Secara keseluruhan, sebanyak RM671 juta iaitu RM417.5 juta untuk perbelanjaan mengurus kementerian dan RM254 juta perbelanjaan pembangunan diperuntukkan kepada KPPK di bawah Bajet 2022. Walaupun jumlah ini menurun sebanyak 7.95 peratus berbanding peruntukan tahun 2021, namun Kementerian percaya bahawa ia menunjukkan keyakinan Kerajaan ke atas harga komoditi yang lebih stabil sepanjang tahun 2022.


4. Bajet 2022 memberi fokus kepada pembangunan sektor agrikomoditi yang lebih bersasar terutamanya melibatkan perkara-perkara berikut:

(i) melaksanakan Program Transformasi Perusahaan Getah Negara untuk
menyatukan pekebun kecil, usahawan getah dan koperasi kecil bagi memproses getah sekerap ke getah krip;


(ii) meningkatkan taraf sosioekonomi pekebun kecil B40 dengan memperluas penggunaan teknologi RRIM Hydrobest kepada pekebun kecil melalui geran padanan;


(iii) memperuntukkan RM35 juta bagi Skim Rangsangan Tanam Semula Sawit Pekebun Kecil;


(iv) RM20 juta untuk usaha menangani kempen antiminyak sawit di peringkat antarabangsa; dan


(v) menaikkan nilai ambang kenaan levi keuntungan luar biasa kelapa sawit daripada RM2,500 kepada RM3,000 (Semenanjung) dan RM3,000 kepada RM3,500 (Sabah dan Sarawak). Kadar levi Sabah dan Sarawak diselaraskan kepada tiga (3) peratus seperti kadar di Semenanjung.


5. Tahun 2022 bakal penuh dengan cabaran, namun KPPK akan terus gigih mendepaninya demi membangunkan industri agrikomoditi yang merupakan penyumbang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pemangkin kepada peningkatan pendapatan rakyat di luar bandar.


YB DATUK HAJAH ZURAIDA KAMARUDDIN
Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi
Putrajaya
30 Oktober 2021