Jata

KENYATAAN MEDIA
MYKOMODITI 2021 JULANG SUMBANGAN AGRIKOMODITI
KEPADA PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA


1. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, YB Datuk Hajah Zuraida Kamaruddin hari ini menyempurnakan Majlis Perasmian Keluarga Malaysia: Minggu Agrikomoditi 2021 (MyKomoditi 2021) di Putrajaya. Penganjuran program ini adalah julung-julung kali oleh Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) bagi menghargai sumbangan sektor agrikomoditi dalam pembangunan negara.


2. MyKomoditi 2021 bermula pada 25 Oktober hingga 29 Oktober 2021 melibatkan penyertaan semua agensi serta majlis di bawah KPPK yang merangkumi subsektor sawit, getah, kayu-kayan, koko, lada dan kenaf.


3. Antara kemuncak perasmian ialah pelancaran kenderaan baharu Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN) iaitu sebuah bas yang mempunyai komponen diperbuat daripada gentian kenaf. Selain itu, sempena program ini juga, tiga pelancaran produk dan projek turut dilakukan iaitu produk Single-Origin Coklat Berkhasiat oleh Lembaga Koko Malaysia (LKM), My Sawit Day oleh Majlis Minyak Sawit Malaysia (MPOC) dan TimbeReality oleh Majlis Kayu Kayan Malaysia (MTC).


4. Pada tahun 2020, sektor agrikomoditi telah menjana pendapatan eksport negara sebanyak RM152 bilion. Sehingga bulan Ogos 2021 sahaja, nilai eksport untuk sektor agrikomoditi telah pun mencapai RM137.4 bilion. Di bawah subsektor sawit sahaja, nilai eksport sawit telah menyumbang sebanyak RM72.8 billion kepada negara pada tahun 2020 dan sehingga Ogos 2021 sahaja, subsektor ini telah mencatatkan sebanyak RM63.7 billion.


5. Kementerian merancang penganjuran MyKomoditi 2021 ini diteruskan sebagai acara tahunan melibatkan setiap negeri. Sektor agrikomoditi berupaya menyumbang dengan lebih banyak lagi dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai hab agrikomoditi utama dunia.


KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
Putrajaya
27 Oktober 2021