Jata

KENYATAAN MEDIA

KPPK SERU LEBIH RAMAI PEKEBUN KECIL PERSENDIRIAN SERTAI KOPERASI PENANAM SAWIT MAMPAN

1. Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, YB Datuk Willie Anak Mongin hari ini merasmikan program Jelajah Agrikomoditi #Keluarga Malaysia di Serian, Sarawak anjuran Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB). Pada majlis ini, Koperasi Penanam Sawit Mampan (KPSM) Daerah Serian Berhad menerima cek sumbangan sebanyak RM73,950 untuk Skim Bantuan Pembelian Jentera selain seramai 30 wakil pekebun kecil persendirian (PKP) memperoleh sumbangan insentif berupa kelengkapan perlindungan diri (PPE).

2. Sehingga 31 Oktober 2021, terdapat seramai 40,429 PKP berlesen di bawah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) dengan tanaman sawit seluas 232,765.18 hektar di Sarawak. Sebanyak 27,633 daripada PKP ini dengan keluasan tanaman 158,522.34 hektar atau 68 peratus daripada keseluruhan kawasan tanaman sawit PKP berlesen, telah memiliki Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) di bawah 32 Kelompok Minyak Sawit Mampan (SPOC) negeri ini.

3. Jumlah itu termasuk sebanyak 559 PKP yang merupakan ahli SPOC Q6 (Tebedu) dan yang berdaftar di bawah SPOC Q5 (Serian) seramai 861 orang. Bagi meringankan beban pekebun kecil untuk memperoleh MSPO, insentif sebanyak RM25 juta disediakan oleh Kerajaan pada tahun ini. Insentif ini merangkumi pembiayaan kos latihan, pengauditan, PPE, papan tanda kebun dan rak penyimpanan bahan kimia.

4. Sebanyak 69 KPSM ditubuhkan termasuk di Sabah (27) dan Sarawak (18). Data MPOB merekodkan, daripada 40,429 PKP berlesen di Sarawak, hanyak 3,476 pekebun kecil sahaja yang menjadi ahli KPSM. YB Timbalan Menteri menyeru supaya lebih ramai pekebun kecil menyertai KPSM Daerah Serian Berhad berikutan hanya 543 pekebun kecil yang menjadi ahli daripada seramai 2,086 PKP yang ada.

5. KPPK berharap lebih ramai PKP menyertai KPSM yang dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka dengan lebih tersusun. Para pekebun kecil diminta berhubung dengan Pegawai TUNAS MPOB untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan KPSM.

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
Serian, Sarawak
10 Disember 2022