Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Mac 2020 

Jan Mac

 

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Pn Darmawati Lahibbu
Penolong Setiausaha 
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Emel : 
No. Telefon: 03-88803371

Klik disini untuk muat turun01-Data_Summary_Jan_Mac_2020.pdf


Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari - Februari 2020

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari-Februari 2020

 

 


Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari 2020

Prestasi Perdagangan Sektor Agrikomoditi Bagi Januari 2020