mygovuc2.0 facebook Instagram new twitter  faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

MPIC telah menerbitkan Agrikomoditi Pocket Stats secara berkala bermula pada tahun 2020. Penerbitan ini  mengandungi maklumat perangkaan utama sektor Agrikomoditi dan program/insentif yang telah dilaksanakan oleh MPIC

# TahunVersiMuat Turun
1  Q4 2020 2020 Q4/2020 Coming Soon! NEW
2  pocket statQ32020 2020 Q3/2020 Pocket Stats Q3/2020  
3  Front Page Q1 2020 2020 Q2/2020 Pocket Stats Q2/2020  
4 Front Page Q1 2020 2020 Q1/2020 Pocket Stats Q1/2020  
5 Poket Stat 2019 2019 2019 Poket Statistik 2019 

**Dokumen ini di dalam Bahasa Inggeris sahaja.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88803429 
Emel :