Nota/Note: Artikel ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article are in Malay language only.

PENGENALANBANTUANPEMERKASAANKERATAN AKHBARINFOGRAFIK

PerkaraSAWITGETAHKOKOLADAKENAF
Takrifan Pekebun Kecil Pekebun kecil umumnya didefinasikan sebagai seorang pekebun yang mempunyai keluasan tanaman kurang dari 100 ekar atau 40.46 hektar atau seseorang yang diisytiharkan secara bertulisoleh Menteri sebagai pekebun kecil di bawah Seksyen 26 Akta Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah 1972 (Pindaan Mei 2016) (Akta 85);
Bilangan dan Keluasan Tanaman Merujuk kepada pekebun kecil persendirian yang didaftarkan di bawahMPOB Merujuk kepada bilangan pekebun kecil yang berdaftar di bawah sistemPermit Autoriti Transaksi Getah (PAT-G) Merujuk kepada pekebun kecil persendirian
Bantuan yang diberikan kepada pekebun kecil
 • Skim Tanam Baru Sawit Pekebun Kecil (TBSPK)
 • Skim Tanam Semula Sawit Pekebun Kecil (TSSPK)
 • Insentif Pengeluaran Getah (IPG)
 • Tanam Baru NKEA
 • Tanam Semula NKEA
 • Program Konsolidasi 1 dan Konsolidasi 2 
 • Program Pemulihan Tanaman Koko (PPTK)
 • Program Tanaman Baru Koko (PPSVD)
 • Baikpulih Tanaman Lada
 • Tanaman Baru
 • Peningkatan Kualiti
 • Bantuan Tanaman Baru Komoditi Lada (One-off)
  • Input dan Mekanisasi Pertanian
Bilangan   249,641  459,562  12,839  38,366  1,061
Keluasan (Hektar)  955,259   789,519 **  8,025  14,776  1,461

Nota:
Sumber daripada Buku Poket Statistik Tahun 2020

 Bantuan yang diberikan kepada pekebun kecil

TAHUN SAWIT GETAH KOKO LADA KENAF
2021

Skim Tanam Baru Sawit Pekebun Kecil (TBSPK)

Skim Input Pertanian Pekebun Kecil Sawit

Insentif Pengeluaran Getah (IPG)

    Insentif Pengeluaran Benih & Batang Kenaf
2020

Skim Tanam Baru Sawit Pekebun Kecil (TBSPK)

Skim Tanam Semula Sawit Pekebun Kecil (TSSPK)

Insentif Pengeluaran Getah (IPG)

Tanam Baru NKEA

Tanam Semula NKEA

Program Konsolidasi 1 dan Konsolidasi 2 

Program Pemulihan Tanaman Koko (PPTK)

Program Tanaman Baru Koko (PPSVD)

Baikpulih Tanaman Lada

Tanaman Baru

Peningkatan Kualiti

Bantuan Tanaman Baru Komoditi Lada (One-off)

Input dan Mekanisasi Pertanian


bantuan1

Sumber: Buku Pencapaian Malaysia Prihatin Tahun 2019-2021

bantuan1

SMH SAWIT

Artikel KPSM
Artikel KPSM

 

 

 • SAWIT:Pemegang lesen MPOB kecuali pekebun kecil diwajibkan daftar CIMS untuk terus beroperasi +

  SAWIT:Pemegang lesen MPOB kecuali pekebun kecil diwajibkan daftar CIMS untuk terus beroperasi SAWIT:Pemegang lesen MPOB kecuali pekebun kecil diwajibkan daftar CIMS untuk terus beroperasi Read More
 • AGRIKOMODITI: Syarikat agrikomoditi, pekebun kecil boleh guna surat kelulusan KPPK +

  AGRIKOMODITI: Syarikat agrikomoditi, pekebun kecil boleh guna surat kelulusan KPPK AGRIKOMODITI: Syarikat agrikomoditi, pekebun kecil boleh guna surat kelulusan KPPK Read More
 • GETAH: Pekebun kecil getah perlu tubuh koperasi +

  GETAH: Pekebun kecil getah perlu tubuh koperasi GETAH: Pekebun kecil getah perlu tubuh koperasi Read More
 • SAWIT: Difficulty in approaching smallholders, land title issues biggest challenges for MSPO +

  SAWIT: Difficulty in approaching smallholders, land title issues biggest challenges for MSPO SAWIT: Difficulty in approaching smallholders, land title issues biggest challenges for MSPO Read More
 • LADA: MPB opens planting schemes to pepper smallholders nationwide +

  LADA: MPB opens planting schemes to pepper smallholders nationwide LADA: MPB opens planting schemes to pepper smallholders nationwide Read More
 • 1
 • 2

pemerkasa komoditipedia 18032021

TSSPK_500juta

ybwhs23112020

MODEL GETAH

TSSPK_500juta