Nota/Note: Artikel ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article are in Malay language only.

PENGENALANAGENSI / MAJLISPERKHIDMATANAKTAPROGRAM & INSENTIFKERJASAMA ANTARABANGSAKEPERLUAN & PEMATUHANPRESTASI INDUSTRISOALAN LAZIMHUBUNGI KAMI

sub

sub

sub

 

 

 

sub

sub

sub

 

Untuk maklumat lanjut berkaitan Industri Perkayuan, Kenaf dan Tembakau, sila hubungi:

 

BAHAGIAN KEMAJUAN INDUSTRI KAYU-KAYAN, TEMBAKAU & KENAF (KTK)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
Aras 4, Menara Tulus
Persiaran Perdana, Presint 3,
61200 Putrajaya
Telephone No : 603-88921702
Email : ktk[@]mpi.gov.my