faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

SECRETARY DIVISION/ HEAD OF UNIT
 

Harap maaf, kandungan sedang dikemaskini.

BACKGROUND

Unit Komunikasi Korporat Kementerian Industri Utama (MPI) merupakan salah satu unit dalam sektor pengurusan yang menguruskan hal penyampaian maklumat khasnya bagi sektor komoditi. Unit ini terbahagi kepada 2 iaitu Seksyen Hal Ehwal Korporat dan Perhubungan Awam dan Seksyen Komunikasi Strategik dan Media Sosial dengan perjawatan seramai 11 orang.

MISSION AND VISION

MISSION
Penyampaian aspirasi Kerajaan melalui komunikasi dan perhubungan yang professional dan dinamik selaras dengan perubahan masa.

VISION

Merealisasikan visi melalui pendekatan hal ehwal korporat Kementerian, pengurusan perhubungan media, pengurusan perhubungan awam dan pemasaran maklumat mengenai Kementerian melalui media massa, penerbitan bercetak, video, portal rasmi dan media sosial Kementerian.

OBJECTIVE

Memelihara dan meningkatkan imej positif Kementerian melalui strategi perhubungan awam (PR) yang teratur dan memastikan penyebaran maklumat dan mesej sampai kepada kumpulan sasar.

ROLE

 1. Bertanggungjawab di atas hal-ehwal komunikasi korporat kementerian.

FUNCTION

 1. Sebagai focal point Kementerian dalam menyampaikan dan menyalurkan maklumat kepada orang ramai dan media mengenai Kementerian.
 2. Merancang dan melaksanakan aktiviti peningkatan imej korporat Kementerian.
 3. Merancang, melaksana dan menilai pelan komunikasi/promosi/publisiti Kementerian.
 4. Menjalankan kajian impak ke atas keberkesanan sistem penyampaian Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya.
 5. Mengurus dan menyelaras komunikasi Kementerian dengan pihak media.
 6. Membantu menyelaras program-program rasmi Kementerian dan agensi-agensinya.
 7. Menyelaras kunjungan rasmi pelawat-pelawat ke Kementerian.
 8. Menguruskan aduan-aduan yang diterima oleh Kementerian.
 9. Mengurus urusan berkaitan khidmat pelanggan Kementerian.
 10. Memantau isu-isu media yang berkaitan dengan Kementerian dan agensi-agensinya.
 11. Melaksanakan kajian kepuasan pelanggan.

CLIENT CHARTER

Menyelaras Aduan Pelanggan
Memastikan semua aduan pelanggan diberi:
 Akuan penerimaan dalam masa satu (1) hari;
 Maklum balas awal dalam masa lima (5) hari; dan
 Diselesaikan dalam tempoh 15 hari bagi aduan yang tidak melibatkan perkara dasar.

ORGANIZATION CHART

carta bm

Spoiler Title

ACHIEVEMENTS