mygovuc2.0 facebook Instagram new twitter  faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 


MPIC Visi MPIC Misi MPIC Pelanggan

 **Dokumen ini di dalam Bahasa Melayu sahaja.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Unit Dasar dan Strategik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88878266
Emel :