Pelesenan & PermitBantuan, Dana, & InsentifStandard & PensijilianPenguatkuasa & KompaunModal Insan

 • Permit Import Tembakau (AP) Tembakau Mentah
 • Permit Mengangkut Tembakau 
 • Pendaftaran Pekebun Kecil Kenaf
 • Pendaftaran Penanam Komersial Kenaf
 •  Pendaftaran Penanam Tembakau

Insentif Penananam Kenaf

 • Permohonan

Dana R&D

 • Permohonan

Garis Panduan

 • Manual dan Asas Penanaman Kenaf
 • Kenaf Grading Standard
 • Akta 692 Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara 2009
 • Peraturan - Peraturan Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (Pelesenan Tembakau dan Keluaran Tembakau) 2011
 • Garis Panduan Permohonan Permit Tembakau LKTN

Penguatkuasaan

 • Pemeriksaan dan Kawalselia Pengeluaran Tembakau

Latihan/Kursus

 • Permohonan Latihan/Kursus IMPAC
 • Latihan Industri
 • Latihan Kemahiran Pekebun Kecil
 • Latihan Asas kepada Kumpulan sasar
 • Konsultasi dan khidmat nasihat industri tembakau