Pelesenan & PermitBantuan, Dana & InsentifStandard & PensijilanPenguatkuasaan & KompaunModal InsanMaklumat Umum

Pelesenan & Permit

Pelanggan KPPK boleh memohon dan memperbaharui lesen berkaitan koko melalui:

Permohonan

 • Panduan Permohonan Lesen Melalui Bless
 • Prosedur Permohonan Lesen Melalui Bless
 • LKM P3 - Syarat-Syarat Pendaftaran Agensi Penggredan Koko
 • LKM P2 - Syarat-Syarat Pendaftaran Sebagai Pembekal Bahan Tanaman Koko
 • LKM P1 - Syarat-Syarat Pendaftaran Sebagai Pemproses Biji Koko Basah Sendiri Di Bawah 6 Hektar

Bantuan, Dana & Insentif

Pelanggan KPPK boleh memohon bantuan, dana & insentif berkaitan koko seperti:

Insentif

   • Pioneer Status
   • Investment Tax Allowance
   • Incentives for Food Production
   • Reinvestment Allowance

Standard & Pensijilan

Kualiti

   • MS 230 : 2007 - ICS: 67.140.30
   • MS 293:2005 - ICS:67.140.30
   • MS 467:1993 - ICS:67.140.30
   • MS 871:2001 - ICS 67.140.30
   • MS 1118 : 2008 - ICS :67.140.30
   • MS 1119:1988 - ICS :67.140.30
   • MS 1263:1992 - ICS :67.140.30
   • MS 1376:2008 - ICS:67.140.30
   • MS 1383:1995 - ICS :65.020.20
   • MS 1715:2010 - ICS 67.190

Standard Kualiti

   • Keperluan Asas
   • Spesifikasi
   • Biji Koko
   • Serbuk Koko
   • Lemak Koko

Garis Panduan

   • Keperluan Pengeksportan Biji Koko Kering dan Produk Separa Siap
   • Peraturan-Peraturan Lembaga Koko Malaysia 2012
   • Akta Lembaga Koko Malaysia (Pemerbadanan) (Pindaan) 2001
   • Peraturan-Peraturan Lembaga Koko Malaysia (Pengkompaunan Kesalahan) 2013

Penguatkuasaan & Kompaun

Penguatkuasaan

Kompaun

Modal Insan

Latihan/Kursus

   • Permohonan Latihan/Kursus IMPAC
   • Latihan Industri
   • Latihan Kemahiran Pekebun Kecil

Maklumat Umum