PelesenanBantuan, Dana & InsentifAkta & PeraturanLatihanBiojetLain-lain

AKTIVITI-AKTIVITI YANG DILESENKAN

Aktiviti-aktiviti yang dilesenkan seperti dinyatakan dalam Seksyen 5, Akta 666 adalah seperti berikut:

Kategori Pengeluaran Bahan Api:

 • Memulakan untuk membina loji biobahan api atau loji pengadunan biobahan api;
 • Mengeluarkan apa-apa biobahan api; dan
 • Mengadun biobahan api dengan bahan api atau biobahan api yang lain.

Kategori Perniagaan Biobahan Api:

 • Mengeksport biobahan api, biobahan api yang diadunkan dengan bahan api lain atau biobahan api yang diadunkan dengan biobahan api lain
 • Menyimpan biobahan api, biobahan api yang diadunkan dengan bahan api lain atau biobahan api yang diadunkan dengan biobahan api lain; 
 • Mengangkut biobahan api, biobahan api yang diadunkan dengan bahan api lain atau biobahan api yang diadunkan dengan biobahan api lain.

Kategori Perkhidmatan Biobahan Api:

 • Mengukur biobahan api, biobahan api yang diadunkan dengan bahan api lain atau biobahan api yang diadunkan dengan biobahan api lain; dan
 • Menguji biobahan api, biobahan api yang diadunkan dengan bahan api lain atau biobahan api yang diadunkan dengan biobahan api yang lain.

PROSES PERMOHONAN LESEN

 • Pihak yang berminat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti biobahan api yang perlu dilesenkan dikehendaki memiliki lesen yang sah terlebih dahulu. Permohonan lesen perlu dibuat secara bertulis kepada Bahagian Biobahan Api (BBA), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC) dengan mengisi borang-borang permohonan mengikut aktiviti yang hendak dilesenkan.
 • Permohonan lesen mesti dibuat secara bertulis kepada Bahagian Biobahan Api (BBA), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC). Syarikat pemohon, termasuk pemohon baru diminta untuk menghantar borang permohonan lesen seperti berikut:

KATEGORI

AKTIVITI

Pengeluaran

MPIC (L) PBF1

 • Memulakan untuk membina apa-apa loji biobahan api atau loji pengadunan biobahan api
 • Mengeluarkan apa-apa biobahan api
 • Mengadun apa-apa biobahan api dengan apa-apa bahan api atau biobahan api lain

Perniagaan 
MPIC (L) DBF1

 • Mengeksport apa-apa biobahan api, biobahan api yang diadunkan dengan apa-apa bahan api lain atau biobahan api yang diadunkan dengan apa-apa biobahan api lain
 • Mengangkut apa-apa biobahan api, biobahan api yang diadunkan dengan apa-apa bahan api lain atau biobahan api yang diadunkan dengan apa-apa biobahan api lain yang berkaitan dengan aktiviti hul
 • Menyimpan apa-apa biobahan api, biobahan api yang diadunkan dengan apa-apa bahan api lain atau biobahan api yang diadunkan dengan apa-apa biobahan api lain yang berkaitan dengan aktiviti huluan

Perkhidmatan 
MPIC (L) S8F1

 • Mengukur a iobahan api, biobahan api yang diadunkan dengan apa-apa bahan api lain atau biobahan api yang diadunkan dengan apa-apa biobahan api lain
 • Menguji apa-apa biobahan api, biobahan api yang diadunkan dengan apa-apa bahan api lain atau biobahan api yang diadunkan dengan apa-apa biobahan api lain
 • Pemohon dinasihatkan untuk memahami sepenuhnya Garis Panduan Pelesenan Biobahan Api untuk memastikan semua syarat lesen dipatuhi sebelum menghantar borang permohonan.
 • Borang yang dihantar secara elektronik atau faks akan disemak terlebih dahulu oleh urus setia.
 • Sekiranya permohonan yang dikemukakan adalah lengkap berdasarkan kriteria yang ditetapkan, borang permohonan asal perlu dicetak, diisi dengan lengkap dan ditandatangani pemohon.
 • Pemohon juga dikehendaki untuk mengemukakan sebarang dokumen atau maklumat lanjut yang diperlukan oleh urus setia sekiranya diminta berbuat demikian.
 • Permohonan akan disemak berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan serta berdasarkan senarai semak borang permohonan.

 

Permohonan perlu dikemukakan dalam bentuk “hard copy” ke KPPK melalui alamat berikut:

Setiausaha Bahagian
Bahagian Biobahan Api
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK)
No. 15, Aras 8, Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62654 PUTRAJAYA
Faks: 03-8887 8354
E-mel:

 

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN LESEN

Borang Permohonan Lesen boleh dimuat turun di

 

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGECUALIAN PENGGUNAAN ADUNAN BIOBAHAN API DI BAWAH AKTA INDUSTRI BIOBAHAN API MALAYSIA 2007 (AKTA 666)

Garis Panduan Pengecualian Penggunaan Adunan Biobahan Api ini terpakai kepada mana-mana orang atau golongan orang atau apa-apa aktiviti atau golongan aktiviti yang menggunakan adunan biobahan api dengan bahan api lain dalam menjalankan apa-apa aktiviti yang menggunakan mesin, jentera, dandang atau sebarang peralatan berenjin diesel.

Borang Permohonan yang telah lengkap diisi dan ditandatangani perlu dikemukakan kepada urus setia JKPBBA sama ada secara serahan tangan, elektronik atau faks ke alamat, alamat e-mel atau nombor faks seperti yang berikut:

Setiausaha Bahagian
Bahagian Biobahan Api
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK)
No. 15, Aras 8, Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62654 PUTRAJAYA

Faks: 03-8887 8354
E-mel:

Borang Permohonan Pengecualian Penggunaan Biobahan Api boleh dimuat turun di

 BORANG PERMOHONAN PENGECUALIAN PENGGUNAAN BIOBAHAN API

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGECUALIAN PENGGUNAAN ADUNAN BIOBAHAN API 

 

Bantuan, Dana & Insentif

Akta Industri Biobahan Api

Akta Industri Biobahan Api Malaysia 2007 (Akta 666) merupakan instrumen perundangan bagi mengawalselia industri biobahan api negara dan memperuntukkan penggunaan mandatori biobahan api, pelesenan aktiviti yang berhubungan dengan biobahan api dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Pematuhan Standard

 • MS123-1:2014 (B7 Euro 2M)
 • MS123-1:2018 (B10 Euro 2M)
 • MS123-3:2016 (B7 Euro 5)
 • MS123-4:2020 (B20 Euro 2M)
 • MS123-5:2020 (B20 Euro 5)

Peraturan-Peraturan Industri Biobahan Api Malaysia :

Peraturan-peraturan di bawah Akta Industri Biobahan Api Malaysia 2007 adalah seperti berikut:

 • Peraturan-Peraturan Industri Biobahan Api Malaysia (Pelesenan) 2008 – PU(A) 404
 • Peraturan-Peraturan Industri Biobahan Api Malaysia (Peratusan Adunan dan Penggunaan Mandatori) 2019 – PU(A) 27
 • Peraturan-Peraturan Industri Biobahan Api Malaysia (Peratusan Adunan & Penggunaan Mandatori) (Pindaan Jadual) 2019 – PU(A) 129
 • Peraturan-peraturan Industri Biobahan Api Malaysia (Pengkompaunan Kesalahan) 2021 – PU(A) 13

Garis Panduan

 • Garis Panduan Permohonan Lesen
 • Garis Panduan Pengecualian Biobahan Api

 

Untuk makluman, Kerajaan pada 9 November 2018 telah bersetuju meluluskan pelaksanaan Program B10 (adunan 10% biodiesel sawit dengan 90% diesel petroleum) di sektor pengangkutan mulai 1 Disember 2018 secara berfasa dan pelaksanaan mandatori bermula pada 1 Februari 2019. Manakala, peluasan Program B7 (adunan 7% biodiesel sawit dengan 93% diesel petroleum) diluluskan akan dilaksanakan di sektor industri seluruh negara secara mandatori mulai 1 Julai 2019.

Susulan pengumuman ini, Kementerian telah menerima permohonan-permohonan daripada pelbagai syarikat untuk mendapatkan pengecualian ke atas penggunaan biodiesel B7 dan B10 melibatkan jentera,mesin dan sebagainya. Oleh yang demikian satu garis panduan permohonan pengecualian penggunaan adunan biobahan api dan dokumen berkaitan seperti di lampiran telah dirangka dan diluluskan pelaksanaannya oleh YBhg. Dato’ Dr. KSU pada 5 April 2019 yang lalu.

Sila muat turun dokumen berikut:

a) PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI BIOBAHAN API MALAYSIA (PERATUSAN ADUNAN DAN PENGGUNAAN MANDATORI) (PINDAAN JADUAL) 2019
b) PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI BIOBAHAN API MALAYSIA (JENIS BIOBAHAN API YANG DIADUNKAN DENGAN BAHAN API LAIN DAN PENGGUNAAN MANDATORI) 2019
c) GARIS PANDUAN PENGECUALIAN PENGGUNAAN ADUNAN BIOBAHAN API 2019

d) LAMPIRAN A FORM-MPI Biofuel Exemption 2019 (PDF)
e) LAMPIRAN A FORM-MPI Biofuel Exemption 2019 (WORD)

Proses semasa yang terlibat dalam permohonan lesen biobahan api adalah seperti berikut:

1. Penerimaan borang permohonan daripada pemohon yang berminat untuk menjalankan aktiviti biobahan api;
2. Semakan borang permohonan dan dokumen sokongan oleh urus setia;
3. Mengemukakan surat akuan penerimaan permohonan lesen kepada pemohon yang telah mengemukakan dokumen dan borang yang lengkap;
4. Penyediaan laporan perakuan untuk pertimbangan Jawatankuasa Kerja Pelesenan Biobahan Api (JKPBA);
5. Mengurusetia Mesyuarat JKPBA bagi mempertimbangkan permohonan;
6. Menyediakan laporan kelulusan berserta syor daripada JKPBA untuk pertimbangan Pihak Berkuasa Pelesenan (PBP);
7. Mengemukakan notis kelulusan permohonan atau keputusan kepada pemohon;
8. Menyedia dan membuat edaran lesen kepada pemegang lesen (pemohon) yang berjaya;
9. Merekod maklumat pemegang lesen di dalam pangkalan data pelesenan (permohonan lesen); dan
10. Memantau serta melaksanakan naziran penguatkuasaan terhadap pemegang lesen dari semasa ke semasa secara berjadual.

Borang Permohonan Lesen boleh dimuat turun di

BORANG PEMBAHARUAN LESEN
BORANG PERMOHONAN LESEN (PENGELUARAN)
BORANG PERMOHONAN LESEN (PERKHIDMATAN)
BORANG PERMOHONAN LESEN (PERNIAGAAN)

Borang yang telah lengkap diisi bersama dokumen sokongan boleh diposkan atau diemel ke:

Latihan

 • Konsultasi/ Khidmat Nasihat
 • Bakal Pelabur/ Pelabur Baharu (Tempatan/ Luar Negara)
 • On-site Services (MPOB)
 • Analytical Services (MPOB) 
 • Rujukan:
 • Publication
 • TOT
 • Patent
 • FAQ

Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan boleh emelkan kepada:

Setiausaha Bahagian Biobahan Api
Bahagian Biobahan Api (BBA)

Kementerian Perindustrian dan Perladangan Koomditi (MPIC)
No. 15, Aras 8, Persiaran Perdana,
Presint 2, 62654, W.P Putrajaya
Emel :


SITI NORMAZLINA BINTI AZAM
Bahagian Biobahan Api (BBA)
Kementerian Industri Utama
03-8887 8352

KHAIROL NIZAM BIN ASRI
Bahagian Biobahan Api (BBA)
Kementerian Industri Utama
03-8880 3389

Info - Biobahan Api :

 • Biodiesel
 • Biogas
 • Biojisim
 • Berita Terkini
 • Infografik
 • Statistik perdagangan
 • Promosi (corporate videos, media kit, etc)