License & PermitFunds & IncentivesStandard & CertificatonPenguatkuasaan & KompaunInvestment &Aplikasi & MediaLatihanAgency & Councils

License & Permit

Pelanggan KPPK boleh memohon dan memperbaharui lesen berkaitan sawit melalui:

Permohonan

 Laporan

Funds & Incentives

Pelanggan KPPK boleh memohon bantuan, dana & insentif berkaitan sawit seperti:

sawit ita

sawit ita

sawit ita

sawit ippks

Standard & Certification

Permohonan

Garis Panduan

  • Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 (Akta 582)

 

Compaun

  • Pembayaran Kompaun Sawit

           https://www.cimbclicks.com.my/ 

Investment & Marketing

  • Sedang Dikemaskini

 

Apps & Media

Harga Sawit

R&D

Kebaikan Sawit

Let's Learn About Our Palm Oil/ Mari Kenali Sawit

Sosial Media:

Lembaga Sawit Malaysia (MPOB)

 

Majlis Sawit Malaysia (MPOC)

  • Pejabat HQ

Majlis Pensijilan Sawit Malaysia (MPOCC)

  • Pejabat HQ