mygovuc2.0 facebook Instagram new twitter  faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

logo mpic hd hitam bm
GARIS PANDUAN (SOP) PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB)

SEKTOR AGRIKOMODITI

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI


Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10


Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:
Talian Hotline MPIC : 03-8880 3498 
  Emel Hotline MPIC :