SIARAN MEDIA 2021

si

26052021 01

26052021 02

22052021 01

22052021 02

KENYATAAN MEDIA
PULAU PINANG SUMBANG RM1.16 BILION EKSPORT PRODUK KAYU-KAYAN


1. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, YB Dato' Dr. Mohd Khairuddin Aman Razali hari ini berdialog dengan pemain industri kayu-kayan di utara tanahair pada Sesi Dialog Bersama Industri Pekayuan dan Majlis Iftar Ramadan yang dianjurkan oleh Majlis Kayu-Kayan Malaysia (MTC) di Seberang Jaya, Pulau Pinang.

2. Sesi berkenaan adalah yang ketiga YB Menteri berdialog dengan pemain industri kayu-kayan selepas perjumpaan di Kuala Lumpur (3 Mei) dan Melaka (6 Mei) bersempena program Jerayawara MTC 2021 untuk memberi taklimat tentang perkembangan pasaran terkini di samping langkah dan usaha mengukuhkan lagi kedudukan industri perkayuan di persada dunia.

3. Industri kayu-kayan tidak terkecuali dari mendepani norma baharu ini akibat wabak COVID-19. Justeru, beberapa program telah dibangunkan oleh MTC bagi memastikan kelangsungan industri kayu-kayan. Salah satunya adalah Program Inkubator Reka Bentuk (DIP) yang menghubungkan pereka/arkitek tempatan dengan syarikat berasaskan kayu dan perabot untuk menghasilkan produk kayu dan perabot bernilai tinggi buatan Malaysia ke pasaran antarabangsa. Sehingga kini, terdapat 14 pengusaha produk kayu dan perabot yang dipadankan dengan pereka/arkitek dan akan mempamerkan produk keluaran mereka buat julung kalinya di Pameran EFE (Export Furniture Exhibition) pada Ogos ini. 

4. Selain itu, MTC juga telah mewujudkan sebuah program dikenali sebagai TimbeReality khusus untuk para pemain industri mempromosikan produk kayu-kayan mereka melalui saluran Realiti Maya atau Virtual Reality (VR).

5. Bagi menggalakkan syarikat perkayuan mentransformasikan perniagaan mereka sejajar dengan keperluan semasa, MTC telah menyediakan program Young Entrepreneur Society (YES). Program ini direka untuk membantu industri di dalam perancangan peralihan pengurusan perniagaan kepada generasi muda,

6. Sebagai salah satu penyumbang utama kepada pendapatan nilai eksport negara, Pulau Pinang dilihat mampu untuk meningkatkan lagi prestasi prengeluaran produk kayu bernilai tinggi. Dengan lebih 100 pengusaha berasaskan kayu-kayan, Pulau Pinang telah mencatatkan sumbangan sebanyak 5.3 peratus atau RM1.16 bilion nilai eksport pada tahun 2020.

7. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi berharap dengan sesi dialog ini, semua pihak berkepentingan dapat memainkan peranan masing-masing dengan lebih berkesan bagi meningkatkan lagi produktiviti dan pengeluaran dalam industri sekaligus dapat merancakkan lagi ekonomi negara pada tahun ini dan masa akan datang.

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
Pulau Pinang
7 Mei 2021


KENYATAAN MEDIA

RM2.8 JUTA DANA UNTUK TRANSFORMASI OPERASI DAN PENDIGITALAN INDUSTRI KAYU-KAYAN


1. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, YB Dato' Dr Mohd Khairuddin Aman Razali hari ini menghadiri perjumpaan dengan para pemain industri kayukayan pada Sesi Dialog Bersama Industri Pekayuan dan Majlis Iftar Ramadan di Hotel La Crista, Melaka. Majlis ini turut dihadiri EXCO Pertanian, Penternakan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Melaka, YB Datuk Norhizam Hassan Baktee yang mewakili Ketua Menteri Melaka, YAB Datuk Seri Utama (Dr) Sulaiman Md Ali.

2. Sesi kali ini adalah yang kedua dalam siri Jerayawara Majlis Kayu-Kayan Malaysia (MTC) 2021 selepas YB Menteri berdialog dengan pemain industri kayu-kayan di Kuala Lumpur pada 3 Mei 2021. Sesi berkenaan adalah untuk memberi taklimat tentang perkembangan pasaran terkini di samping langkah dan usaha mengukuhkan lagi kedudukan industri perkayuan di persada dunia.

3. Sebagai subsektor ketiga terbesar selepas sawit dan getah, industri kayu-kayan berdepan dengan pelbagai cabaran baharu termasuk cabaran Revolusi Industri 4.0. MTC telah memperuntukkan RM2.8 juta dari dana pembangunan RM28.3 juta untuk membantu industri mentransformasikan operasi mereka ke arah penggunaan automasi dan pendigitalan.

4. Ini bagi mengurangkan kebergantungan industri kepada tenaga buruh asing dan membuka peluang pekerjaan yang lebih kepada tenaga tempatan. Sehingga kini, sektor perkayuan telah menyediakan peluang pekerjaan kepada 140,000 pekerja yang berkhidmat di 3,500 kilang berasaskan kayu di seluruh negara.

5. Selain itu, MTC turut menyediakan Program Bantuan Eksport (EAP) dengan dana RM1 juta kepada pengeksport produk kayu Malaysia, khususnya perusahaan kecil dan sederhana (PKS) bagi mengurangkan beban kos pengangkutan laut yang melambung tinggi akibat kesan pandemik COVID-19.
1

6. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi berkarap dengan wujudnya program serta insentif pembangunan MTC, ia dapat membantu lebih 30 pengusaha dan pengilang kayu di Melaka bagi meningkatkan lagi prestasi pengeluaran produk kayu yang bernilai tinggi demi kelangsungan perniagaan dan ekonomi negara.
KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
Melaka
6 Mei 2021

KENYATAAN MEDIA
MTC SEDIA DANA PEMBANGUNAN RM28.3 JUTA UNTUK INDUSTRI KAYU-KAYAN


1. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, YB Dato' Dr. Mohd Khairuddin Aman Razali hari ini meluangkan masa bertemu dengan para pemain industri kayu-kayan pada Sesi Dialog Bersama Industri Pekayuan dan Majlis Iftar di Kuala Lumpur. Majlis yang dianjurkan
Majlis Kayu-Kayan Malaysia (MTC) ini diadakan bersempena program Jerayawara MTC 2021 untuk memberi penerangan tentang perkembangan pasaran terkini di samping langkah dan usaha mengukuhkan lagi kedudukan industri perkayuan yang merupakan antara penyumbang utama kepada eksport komoditi negara.

2. Program ini merupakan acara tahunan MTC untuk berinteraksi secara lebih dekat dengan industri kayu-kayan di peringkat negeri. YB Menteri juga dijadual bertemu dengan pemain industri kayu-kayan di peringkat negeri di dalam sesi yang sama bermula dengan Melaka (6 Mei), Seberang Jaya, Pulau Pinang (7 Mei) dan Johor Bahru, Johor (10 Mei).

3. Sebagai agensi berkaitan perkayuan di bawah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK), MTC telah memperuntukkan sebanyak RM28.3 juta bagi dana pembangunan agar industri kayu-kayan lebih berdaya saing. Sebagai subsektor ketiga terbesar selepas sawit dan getah, prestasi eksport kayu-kayan negara sehingga Februari 2021 mencatatkan nilai sebanyak RM3.78 bilion, penurunan sebanyak 3.3 peratus berbanding tempoh sama pada 2020 berikutan kesan pandemik COVID-19.

4. MTC telah mengambil beberapa initiatif baru bagi membantu para pemain industri iaitu:
(a) Young Entrepreneur Society (YES), sebuah program yang direka untuk membantu peralihan kepimpinan pengasas kepada pengganti dalam industri perkayuan.
(b) Program Penempatan Jurutera dan Latihan Prasiswazah dalam Industri Kayu Kayan 2021 (EPIP).
(c) TimbeReality, sebuah program khusus untuk mempromosikan produk kayu Malaysia di platform maya.
(d) Program Inkubator Reka Bentuk 2.0, program yang menghubungkan pereka/arkitek tempatan dengan syarikat berasaskan kayu dan perabot untuk menghasilkan produk kayu dan perabot bernilai tinggi buatan Malaysia; (e) Program Keusahawanan Pemasaran Digital (f) Program Bantuan Eksport (EAP).

5. Sempena Ramadan dan Aidilfitri yang bakal tiba, YB Menteri turut menyampaikan sumbangan MTC kepada Pertubuhan Pendidikan dan Kebajikan Al-Munir Malaysia serta Pertubuhan Kebajikan Nur Hati Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KPPK berharap program seperti ini dapat mengeratkan kerjasama MTC dengan pemain industri perkayuan di seluruh negara di samping merancakkan lagi sektor kayu-kayan negara.

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
Kuala Lumpur
3 Mei 2021