KENYATAAN MEDIA
SUMBANGAN DANA BANTUAN KEMANUSIAAN COVID-19  DARI SEKTOR PERKAYUAN


VIP di gambar YBM 2 : Dari kiri, YB Dato’ Dr Mohd Khairuddin Aman Razali, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Dato’ Low Kian Chuan, Pengerusi Majlis Kayu-Kayan Malaysia (MTC) dan Goh Chee Yew, Presiden Malaysian Timber Association (MTA)

 

1. Majlis Kayu-Kayan Malaysia (MTC) telah melancarkan Dana Bantuan Kemanusiaan COVID-19 dengan kerjasama 7 persatuan dan lebih 100 syarikat perkayuan seiring dengan usaha tindak balas kemanusiaan di dalam memerangi COVID-19. Ini adalah sebagai langkah untuk meringankan beban kerajaan bagi membendung penularan wabak penyakit COVID-19.

2. MTC mensasarkan kutipan sebanyak RM1 juta dan setakat hari ini telah berjaya mengumpul sebanyak RM895,550.00

3. Sumbangan ini akan disalurkan untuk membekalkan keperluan Kementerian Kesihatan, badan-badan barisan hadapan yang memerlukan untuk memerangi gejala COVID-19 dan badan-badan bukan kerajaan (NGO) untuk disampaikan terus kepada rakyat yang sedang kesusahan kerana Perintah Kawalan Pergerakan.

4. MTC akan teruskan dengan kempen kutipan dana ini sehingga mencapai sasaran RM1 juta. Lebih daripada 100 syarikat perkayuan dan 7 persatuan menunjukkan sikap prihatin membantu barisan hadapan dan golongan terjejas walaupun perniagaan mereka terutama industri kecil dan sederhana (IKS) turut terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Manakala, 30 syarikat lain yang menyumbang adalah dari sektor perabot dan 71 syarikat dari sektor perkayuan yang lain.

5. Pengerusi MTC, YBhg. Dato’ Low Kian Chuan menyerahkan mock cek bernilai RM895,550.00 yang dikumpul setakat hari ini kepada Menteri Perusahaan Peladangandan Komoditi, YB Dato’ Dr Mohd Khairuddin Aman Razali di Sungai Tong, Terengganu.

6. Turut hadir ke majlis ini adalah Encik Goh Chee Yew, Presiden Persatuan Kayu Malaysia (MTA) yang juga Presiden Persatuan Perindustrian Kayu-Kayan Malaysia (MWIA).

7. Jumlah kutipan dari persatuan-persatuan perkayuan berjumlah RM 521,700.00 adalah seperti berikut:

• Majlis Kayu Kumai & Tanggam Malaysia (MWMJC) RM150,000.00 Majlis Perabot Malaysia (MFC) RM121,700.00;
• Persatuan Perindustrian Kayu-Kayan Malaysia (MWIA) RM100,000.00;
• Persatuan Pengusaha Kayu-Kayan dan Perabot Bumiputra Malaysia (PEKA) RM50,000;
• Persatuan Pengeksport Kayu Malaysia (TEAM) RM50,000.00 Persatuan Kayu Malaysia (MTA) RM50,000.00.

8. Seterusnya baki disumbangkan oleh lebih dari 100 syarikat perkayuan telah memberi sumbangan kepada tabung tersebut berjumlah RM123,850.00. Manakala, MTC telah menyumbang baki selebihnya sebanyak RM250,000.00 Kesemuanya ini menjadikan jumlah sumbangan sebanyak RM895,500.00.

 

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
Putrajaya
30 Mac 2020