KENYATAAN MEDIA
KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI (MPIC)


PELANJUTAN PELAKSANAAN SKIM EKSPORT MINYAK SAWIT MENTAH TANPA DUTI EKSPORT

Skim Eksport Minyak Sawit Mentah Tanpa Duti Eksport telah dilaksanakan mulai 8 Januari 2018 hingga 7 April 2018 untuk mengurangkan stok minyak sawit dan mengukuhkan harga pasaran minyak sawit. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi akan melanjutkan pelaksanaan Skim Eksport Minyak Sawit Mentah Tanpa Duti Eksport sehingga 30 April 2018. Walau bagaimanapun, pengecualian duti eskport ini akan diberhentikan lebih awal sekiranya stok minyak sawit menurun ke paras 1.6 juta tan metrik.

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
6 April 2018