SIARAN MEDIA 2018

mpi

KENYATAAN AKHBAR


KENYATAAN AKHBAR OLEH MENTERI INDUSTRI UTAMA YB TERESA KOK MENGENAI PENJUALAN TANAH DAN PROJEK PEMBANGUNAN LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) DI SUNGAI BULOH, SELANGOR YANG DIRAGUI, JUMLAH KAWASAN TANAH MILIK LGM DAN STATUS AKTIVITI R&D DI LGM

Selaras dengan saranan YAB Perdana Menteri yang menekankan ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik dalam Kerajaan Pakatan Harapan yang baharu, sebaik sahaja saya dilantik sebagai Menteri Industri Utama, saya telah mengarahkan Lembaga Getah Malaysia (LGM) untuk melakukan audit penuh terhadap semua asetnya serta kontrak yang telah dimeterai setakat ini. Saya juga telah mengarahkan kajian penuh dan rombakan terhadap keseluruhan prosedur dan tadbir urus organisasi termasuk aktiviti Penyelidikan & Pembangunan (R&D).

Sehubungan dengan itu, Lembaga Pengarah LGM telah melaporkan perkara berikut kepada saya, iaitu:

1. PENJUALAN SEBAHAGIAN DARIPADA TANAH LGM DI LOT 481 SUNGAI BULOH KEPADA KWASA LAND

Lembaga Pengarah telah dimaklumkan bahawa pada Oktober 2010, Kerajaan terdahulu melalui kelulusan Kabinet telah mengarahkan penjualan kira-kira 2,800 ekar tanah LGM di Sungai Buloh, yang dikenali sebagai Lot 481, kepada Aset Tanah Negara Berhad (ATNB), iaitu sebuah Special Purpose Vehicle, menerusi jualan langsung yang mana LGM secara arbitrari atau sewenang-wenangnya telah dibayar sebanyak RM1.5 bilion sebagai balasan jualan (sale consideration).

Walau bagaimanapun, kini telah diketahui oleh LGM bahawa tanah seluas 2,800 ekar tersebut kemudiannya telah dibeli oleh Kwasa Land (EPF) dengan balasan jualan (sale consideration) berjumlah kira-kira RM2.28 bilion. Maka LGM telah kerugian kerana terdapat perbezaan harga sebanyak RM800 juta.

LGM berpendapat bahawa ia mempunyai hak secara sah ke atas jumlah RM800 juta ini. Jumlah ini masih gagal dikesan sehingga kini. Lembaga Pengarah telah melaporkan transaksi yang meragukan ini kepada Jabatan Audit Negara untuk audit menyeluruh dan siasatan lanjut. Jumlah keseluruhan Lot 481 adalah kira-kira 3,385 ekar dan setelah penjualan 2,800 ekar tanah ini, baki Lot 481 tinggal 585 ekar sahaja.

2. PEMBANGUNAN LIMA FASILITI DI SG BULOH

Kabinet terdahulu, dalam penjualan yang telah dinyatakan tadi, telah memberi kelulusan kepada Lembaga Pengarah LGM ketika itu untuk menggunakan jumlah RM1.5 bilion tersebut untuk membangunkan 585 ekar tanah yang selebihnya. Lembaga Pengarah ketika itu para sekitar tahun 2012/13 memutuskan untuk membina 5 kemudahan merangkumi makmal baru, Menara Pejabat, Muzium, Kemudahan Sukan dan kluster perniagaan melibtakan sebuah Kompleks SEDEC bagi pemindahan teknologi.

Menurut rekod yang ada, secara senyap-senyap Project Deliver Partner (PDP) telah dilantikkan dan bukannya Perunding Pengurusan Projek (Project Managament Consultant) sepertimana telah diputuskan oleh Lembaga. Perkara ini telah dilakukan tanpa kelulusan Lembaga yang sewajarnya.

Pada bulan Februari 2018, Lembaga yang seterusnya secara rasmi telah menamatkan perkhidmatan PDP tersebut. Lembaga Pengarah yang ada sekarang ini, yang dilantik selepas PRU ke-14, telah baru-baru ini menemui beberapa transaksi yang diragui oleh beberapa pegawai LGM dalam pelaksanaan lima fasiliti tersebut. Lanjutan daripada itu, Lembaga Pengarah bertindak dengan membuat laporan kepada SPRM pada 27hb November 2018 akibat pelanggaran prosedur LGM yang telah mengakibatkan kerugian kira-kira RM70 juta kepada LGM. Selain daripada itu, Lembaga juga akan terus mengambil tindakan tata tertib terhadap pegawai-pegawai tertentu di LGM atas perbuatan salah ini.

3. MORATORIUM KE ATAS PEMBANGUNAN SEMUA TANAH MILIK LGM TERMASUK MELALUI USAHASAMA (JV)

Dalam tempoh 70 tahun, Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRI) yang ditubuhkan pada tahun 1925 (kini dikenali sebagai LGM sejak 1996), telah memperoleh dan mengumpul jumlah kawasan tanah (land bank) yang besar.

Berikutan saranan saya agar audit keseluruhan dilaksanakan ke atas jumlah kawasan tanah (land bank) termasuk beberapa projek JV yang diluluskan sebelum ini, Lembaga Pengarah yang baharu mendapati bahawa beberapa JV telah dilaksanakan dengan syarat-syarat yang tidak menguntungkan kepada LGM. Saya memandang perkara ini sebagai sesuatu yang serious. Sehubungan dengan itu, Lembaga Pengarah mengisytiharkan moratorium serta-merta ke atas semua aktiviti pembangunan tanah milik LGM.

KENYATAAN MEDIA OLEH PENGERUSI LEMBAGA GETAH MALAYSIA ENCIK SANKARA N. NAIR

4. ROMBAKAN DAN PENYUSUNAN SEMULA LGM SECARA AM

Seiring dengan saranan YB Menteri untuk menjalankan operasi dengan telus, cekap dan objektif, Lembaga Pengarah LGM pada 19hb November 2018 telah mengambil langkah-langkah menyeluruh dan drastik ke arah itu dengan melaksanakan reformasi Lembaga secara menyeluruh.

Jawatankuasa Pengawasan Am yang terdiri daripada Pengerusi dan Ahli Lembaga kanan telah ditubuhkan bersama-sama dengan dua jawatankuasa kecil lain untuk meneliti hal-hal audit/kewangan serta R&D. Antaranya, jawatankuasa tersebut telah bertindak terhadap pelbagai aspek dan kelemahan LGM, termasuk memperbaiki kawalan perakaunan dalaman, meningkatkan pengurusan secara keseluruhan, penyusunan semula jabatan untuk kecekapan, merombak aktiviti penguatkuasaan dan pelesenan, kutipan ses, meningkatkan ketelusan dalam prosedur tender dan penjimatan dalam keseluruhan kos operasi dan lain-lain.

Paling utama, YB Menteri telah menyarankan LGM untuk kembali kepada aktiviti utama sejajar dengan objektif asal dan tujuan penubuhan penyelidikan getah pada tahun 1925 (hampir 100 tahun yang lalu) di bawah akronim - Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRI). RRI ditubuhkan semata-mata untuk merintis promosi penyelidikan dan pembangunan getah, yang akhirnya menghasilkan, antara lain, pembangunan teknologi buatan negara seperti SMR, klon getah yang mantap dan sebagainya.

RRI merupakan institut penyelidikan getah terbaik dan amat dihormati di mata dunia. Namun, RRI (kini dikenali sebagai LGM sejak tahun 1996) nampaknya telah hilang kegemilangan dan arahnya. Oleh itu, Lembaga Pengarah yang baharu berhasrat untuk mengembalikan zaman kegemilangan RRI seperti dahulu. Lembaga Pengarah telah menggerakkan pembaharuan yang meluas ke arah ini dan akan melaksanakan apa sahaja yang diperlukan untuk mengembalikan objektif asalnya iaitu R & D yang bermutu tinggi dalam penyelidikan dan pembangunan getah.

mpi
KENYATAAN MEDIA


 

YB PUAN TERESA KOK, MENTERI INDUSTRI UTAMA
KENAIKAN PARAS HARGA PENGAKTIFAN (PHP) BAGI INSENTIF PENGELUARAN GETAH (IPG)

1. YB. Lim Guan Eng, Menteri Kewangan Malaysia, ketika sesi Penggulungan Belanjawan 2019 Peringkat Dasar di Dewan Rakyat pada Rabu, 21 November 2018 telah mengumumkan kenaikan Paras Harga Pengaktifan (PHP) bagi Insentif Pengeluaran Getah (IPG) daripada RM2.20 kepada RM2.50 bagi sekilogram getah (cuplump) di peringkat ladang.

2. Kementerian Industri Utama (MPI) amat bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas pengumuman yang tepat pada masanya. Pengumuman ini menunjukkan penghargaan Kerajaan terhadap kepentingan dan sumbangan para pekebun kecil getah kepada ekonomi negara serta membela nasib dan kebajikan golongan berkenaan. Kenaikan PHP daripada RM2.20 kepada RM2.50 sekilogram ialah langkah jangka pendek menangani kejatuhan harga getah pada ketika ini.

3. Dengan peningkatan PHP sebanyak RM0.30 daripada kadar sebelum ini, para pekebun kecil akan menikmati yang lebih baik bagi setiap kilogram getah yang dihasilkan berdasarkan harga getah semasa. Kerajaan akan menyediakan peruntukan tambahan bersesuaian pada tahun 2019 sebagai tambahan kepada RM50 juta yang diumumkan dalam Bajet 2019.

4. Justeru, mulai 1 Januari 2019 IPG akan diaktifkan dengan kadar baharu iaitu sekiranya harga getah (cuplump) di peringkat ladang jatuh di bawah PHP RM2.50 sekilogram dengan mengambil kira pengeluaran getah bagi bulan sebelumnya. Pemberian insentif ini diharap akan meringankan beban pekebun kecil getah dan membolehkan mereka terus menyumbang kepada pembangunan industri getah.

5. Pada masa yang sama, Kerajaan melalui Kementerian Industri Utama dan agensi-agensi lain yang berkaitan, akan terus menggembleng tenaga mengkaji dan melaksana langkah jangka panjang bagi membantu pekebun kecil getah dalam menghadapi impak kejatuhan harga komoditi.

Kementerian Industri Utama

 

mpi
KENYATAAN MEDIA


YB PUAN TERESA KOK, MENTERI INDUSTRI UTAMA
MAKLUM BALAS TERHADAP “IPG TIDAK BANYAK MANFAAT KEPADA PEKEBUN GETAH”
UTUSAN ONLINE, 3 NOVEMBER 2018

1. Kementerian Industri Utama (MPI) mengambil perhatian mengenai kenyataan YB Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Negeri Terengganu di dalam Utusan Online pada 3 November 2018.

2. Untuk makluman, Insentif Pengeluaran Getah (IPG) telah diwujudkan bagi meringan beban pendapatan pekebun kecil dan memberi galakan untuk mereka terus menoreh sewaktu harga getah rendah di pasaran. Seramai 450,568 pemilik kad Permit Autoriti Transaksi Getah (PAT-G) yang layak memohon IPG sejak tahun 2015. Semenjak diperkenalkan sehingga 31 Ogos 2018, sebanyak 783,877 bilangan permohonan tuntutan telah diluluskan bagi tujuan pengagihan IPG yang melibatkan peruntukan RM90.94 juta.

3. Insentif ini hampir sama dengan konsep harga lantai kerana IPG akan diaktifkan apabila purata harga bulanan SMR 20 pada bulan sebelumnya kurang dari RM5.50 sekilogram atau harga di ladang untuk getah sekerap adalah di bawah RM2.20 sekilogram. Perbezaan harga akan ditampung oleh Kerajaan bagi pengeluaran yang dihasilkan oleh pekebun kecil. Langkah ini akan membolehkan para pekebun kecil getah dengan pemilikan purata 2 hektar dan produktiviti cuplump sebanyak 3,000 kilogram/hektar/tahun menikmati pendapatan bulanan sebanyak RM1,100.

4. Pada masa ini, Kerajaan tidak bercadang untuk menetapkan harga lantai getah sekerap kerana akan melibatkan peruntukan kewangan yang tinggi. Sebagai contoh, sekiranya harga lantai getah sekerap ditetapkan kepada RM4.00 sekilogram dan berdasarkan kepada pengeluaran 2017, Kerajaan akan memerlukan peruntukan tambahan sebanyak RM2.5 billion setahun.

5. Di samping itu, Kerajaan juga tidak dapat mempertimbangkan cadangan mewujudkan harga lantai berdasarkan kepada faktor-faktor berikut:

(i) Penetapan harga lantai memerlukan sumber kewangan yang tinggi bagi menyokongnya sekiranya harga getah asli dunia mengalami tren penurunan yang mendadak;

(ii) Menyediakan ruang kepada aktiviti spekulasi harga dalam kalangan para penjual getah dengan menekan harga ke paras rendah dan mengharapkan Kerajaan akan menampung perbezaan di antara harga pasaran dan harga lantai; dan

(iii) Menyediakan ruang kepada aktiviti penyeludupan getah dari luar negara memandangkan harga tempatan adalah lebih tinggi berbanding dengan harga antarabangsa.

6. Kerajaan turut amat prihatin kepada kebajikan pekebun kecil getah yang banyak bergantung kepada pengeluaran sekerap. Memandangkan harga getah cair/lateks adalah lebih tinggi berbanding sekerap dan menjadi keperluan utama pihak industri, Kerajaan akan memberi fokus dalam menambahbaik kemudahan pengeluaran lateks di seluruh negara. Kerajaan akan memperkasa Pusat-pusat Pengumpulan Getah (PMG) bagi memudahcara proses pengumpulan lateks secara berpusat. Langkah ini diharap dapat meningkatkan pengeluaran lateks dalam negara dan mengurangkan kebergantungan kepada import lateks, sekaligus membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil melalui peralihan daripada pengeluaran sekerap kepada lateks. Di samping itu, di dalam meningkatkan pembangunan industri getah ini, Lembaga Getah Malaysia akan terus membuat penyelidikan dan pembangunan (R&D), membina infrastruktur dan melaksana pelbagai program termasuk menyediakan insentif ujian tayar dan SMR kepada industri.

-Tamat-

6 November 2018

mpi
KENYATAAN MEDIA


 YB TERESA KOK, MENTERI INDUSTRI UTAMA
PROGRAM DAN INSENTIF KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA DI BAWAH BELANJAWAN 2019
3 NOVEMBER 2018

1. Kementerian Industri Utama (MPI) merakamkan ucapan tahniah kepada Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan YAB Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri di atas pembentangan Belanjawan 2019 bertemakan “Malaysia Wibawa, Ekonomi Dinamik, Rakyat Sejahtera” oleh YB Tuan Lim Guan Eng, Menteri Kewangan di Dewan Rakyat pada 2 November 2018.

2. MPI akan memberi komitmen yang tinggi dalam usaha untuk terus memacu pertumbuhan industri agrikomoditi negara ke satu tahap yang lebih tinggi. MPI telah bersedia dengan program dan inisiatif untuk meneruskan usaha-usaha meningkatkan sumbangan sektor agrikomoditi kepada pengukuhan ekonomi negara berpaksikan 3 fokus Belanjawan 2019 berikut:

Pertama : Melaksanakan reformasi institusi;
Kedua : Memastikan kesejahteraan rakyat; dan 
Ketiga : Memupuk budaya negara keusahawanan.

3. MPI diperuntukkan sebanyak RM507 juta iaitu RM125.6 juta untuk perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan sebanyak RM381.4 juta melalui Belanjawan 2019 ini. MPI menerima pengurangan sebanyak 50.7% berbanding peruntukan tahun 2018.

4. Melalui Strategi Ke 10 Belanjawan 2019 : Merebut Peluang Dalam Menghadapi Cabaran Global, Kerajaan menumpukan kepada usaha menambah nilai kepada sektor komoditi secara khusus melalui program-program berikut:

(i) Program Biodiesel B10 (campuran 10% kandungan minyak kelapa sawit) bagi sektor pengangkutan dan B7 untuk sektor industri akan dilaksanakan mulai 2019 yang bertujuan untuk melestarikan penggunaan sumber tenaga, menstabilkan harga minyak sawit dan seterusnya meningkatkan sumber pendapatan kepada pekebun kecil;

(ii) Peruntukan sebanyak RM30 juta bagi membantu pekebun kecil kelapa sawit mendapatkan pengiktirafan pensijilan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO);

(iii) Peruntukan sebanyak RM100 juta bagi penggunaan teknologi Cuplump Modified Bitumen (CMB) dalam pembinaan jalan raya di kawasan pelabuhan dan perindustrian secara berperingkat. Langkah ini dijangka akan meningkatkan permintaan ke atas cuplump dan seterusnya meningkatkan harga komoditi tersebut yang akan memberi manfaat langsung kepada pekebun kecil dan penoreh getah di seluruh negara; dan

(iv) Peruntukan sebanyak RM50 juta untuk Insentif Pengeluaran Getah (IPG) bagi membantu mengurangkan kesan kejatuhan harga getah kepada pekebun kecil. Di bawah IPG, pekebun kecil getah akan menerima sokongan pendapatan jika harga getah jatuh di bawah RM2.20 sekilogram.

5. Dengan pertumbuhan ekonomi global pada tahap 3.7%, tahun 2019 dilihat sebagai tahun yang mencabar kepada sektor agrikomoditi. Namun demikian, MPI akan terus memberi tumpuan kepada sektor perladangan dan komoditi yang merupakan penyumbang besar kepada pembangunan ekonomi negara dan pemangkin kepada peningkatan pendapatan rakyat luar bandar.

Kementerian Industri Utama
2 November 2018

mpi
KENYATAAN MEDIA


 

24 OKTOBER 2018
YB TERESA KOK, MENTERI INDUSTRI UTAMA
BERHUBUNG ARTIKEL BERTAJUK “NAJIB ASKS WHY BIG DIFFERENCE IN TRENDS WITH INDONESIA IN PALM OIL EXPORTS”
YANG DISIARKAN DI DALAM STAR ONLINE PADA 22 OKTOBER 2018


1. Mantan Perdana Menteri, Dato’ Sri Najib Tun Razak digesa menghentikan perbuatan dengan mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan masyarakat umum berhubung trend perubahan yang mendadak berkenaan eksport minyak sawit dalam tempoh Pilihan Raya Umum ke-14 lalu. Beliau selaku mantan Menteri Kewangan seharusnya melihat senario tersebut daripada sudut yang lebih luas berbanding membuat kenyataan sedemikian.

2. Berdasarkan statistik perdagangan yang dikeluarkan bagi tempoh Januari sehingga September 2018, telah membuktikan bahawa terdapat peningkatan jumlah eksport minyak sawit negara sebanyak 3.6% iaitu 18.27 juta tan berbanding 17.63 juta tan dalam tempoh yang sama pada 2017.

3. Dato’ Sri Najib seharusnya lebih memahami selok-belok berhubung perdagangan yang berorentasikan eksport, terutamanya melibatkan komoditi seperti minyak sawit, minyak sayur-sayuran dan lelemak, dimana berlakunya turun naik harga dalam pasaran termasuk eksport. Pergerakan jumlah eksport dalam pasaran komoditi telah mengalami perubahan yang agak mendadak sejak beberapa tahun kebelakangan ini, termasuklah minyak sawit yang turut mengalami perubahan harga di pasaran antarabangsa.

4. Dato' Sri Najib sepatutnya lebih arif dengan faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi eksport dan harga minyak sawit, termasuk perubahan iklim perdagangan yang melibatkan permintaan dan penawaran, musim-musim perayaan, stok simpanan berlebihan serta ekonomi global.

5. Industri minyak sawit Malaysia yang mantap terus menampilkan daya ketahanan yang tinggi sepanjang tahun ini, meskipun menghadapi pasaran harga komoditi global yang merudum. Justeru keyakinan terhadap jumlah eksport minyak sawit sehingga akhir tahun 2018 akan mencatatkan angka lebih tinggi daripada tahap yang dicapai pada 2017.

6. Keyakinan ini bersandarkan kepada usaha yang berterusan oleh Kementerian Industri Utama serta agensi-agensinya seperti Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan Majlis Minyak Sawit Malaysia dalam usaha mempergiatkan langkah-langkah bersesuaian dalam mengembangkan lagi pasaran eksport Malaysia.

7. Adalah menjadi harapan untuk melihat pasaran minyak sawit mencatatkan jumlah yang tinggi pada awal tahun 2019 dan seterusnya mengembalikan tahap pencapaian pada tahun sebelumnya dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Kementerian dan Kerajaan Malaysia.

Tamat.