KENYATAAN AKHBAR

LAWATAN DAN ACARA PERTUKARAN PERJANJIAN 


PENGKOMERSILAN TEKNOLOGI SANTAN SAWIT PLUS ANTARA 

LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) DAN

PREMIUM FOOD CORPORATION SDN BHD

 

1. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi hari ini telah mengadakan lawatan ke Premium Food Corporation Sdn Bhd, sebuah syarikat yang mengeluarkan santan sawit menggunakan teknologi yang dibangunkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB). Pengeluaran produk santan sawit akan meningkatkan penggunaan minyak sawit khususnya dalam pembuatan makanan.

2. Santan Sawit Khalis adalah produk yang dihasilkan melalui penyelidikan dan inovasi oleh MPOB. Produk ini telah berjaya dikomersilkan kepada Premium Food Corporation dan telah berjaya menembusi pasaran di pasaraya tempatan seperti Tesco, Giant dan Mydin.

3. YB Datuk Seri Mah Siew Keong dalam ucapannya telah menegaskan bahawa pengkomersilan inovasi dan penyelidikan adalah salah satu kunci utama untuk mengekalkan tahap kompetitif industri sawit negara. Sehingga kini, peratusan pengkomersilan inovasi dan penyelidikan oleh MPOB adalah pada tahap tertinggi di Malaysia, iaitu pada kadar sekitar 30%.

4. Sempena lawatan ke Premium Food Corporation Sdn Bhd, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi juga telah menyaksikan majlis pertukaran perjanjian pengkomersilan teknologi formulasi Santan Sawit Plus antara MPOB dan Premium Food Corporation Sdn Bhd. 

5. Formulasi produk Santan Sawit Plus mempunyai keistimewaan dan kelebihan dari segi tempoh penyimpanan pada suhu bilik lebih 10 bulan. Di samping itu, santan sawit plus diperkaya dengan kandungan vitamin E semulajadi terutamanya tokotrienol.

6. Teknologi dan formulasi produk makanan termasuk Santan Sawit Plus yang dihasilkan oleh penyelidikan MPOB menyediakan peluang kepada Syarikat Industri Kecil dan Sederhana (IKS) tempatan bagi menceburi perniagaan dalam sektor sawit. Santan Sawit Plus mempunyai potensi pasaran yang luas dalam dan luar negara serta pulangan pelaburan dalam tempoh yang singkat iaitu selama dua tahun. Teknologi santan sawit juga telah dipaten di Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand dan telah berjaya mendapat pengiktirafan dan kejayaan dalam pertandingan inovasi dan teknologi dalam dan luar negara.

 

YB DATUK SERI MAH SIEW KEONG
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
27 Februari 2017