KENYATAAN MEDIA
MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
DATUK SERI MAH SIEW KEONG


WOOD AND BIOFIBER INTERNATIONAL CONFERENCE 2017 (WOBIC2017)
21 NOVEMBER 2017, BANGI

1. Pada pagi ini, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Mah Siew Keong telah merasmikan persidangan antarabangsa, Wood and Biofibre International Conference 2017 (WOBIC 2017).

2. Persidangan ini dianjurkan oleh Universiti Putra Malaysia (UPM) bermula 21 sehingga 23 November 2017 di Hotel Bangi-Putrajaya, Bangi, Selangor.

3. Persidangan peringkat antarabangsa ini bertemakan “Lignocellulose for Future Bioeconomy” dan bertujuan untuk mengumpulkan hasil penyelidikan serta inovasi terkini berkaitan produk serta teknologi kayu, biofiber dan biojisim.

4. Persidangan ini telah menarik seramai hampir 200 peserta daripada 10 buah negara termasuk Kanada, Jepun, Belanda, Korea, China, Mesir, India, Indonesia, Tunisia dan Malaysia.

5. Penganjuran WOBIC 2017 ini juga melibatkan kerjasama pelbagai Kementerian termasuk Agensi di bawah MPIC seperti Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) serta Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN).

6. Bagi tempoh Januari sehingga September 2017, sumbangan Industri Perkayuan kepada pendapatan eksport negara telah melebihi RM17 bilion, peningkatan sebanyak 6 peratus berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu.

7. Oleh yang demikian, penganjuran WOBIC 2017 ini adalah bukti komitmen berterusan Kerajaan untuk membangunkan industri perkayuan negara melalui sumber biomas kerana ia merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baharu yang mesra alam.

8. Sebagai contoh, antara aspek yang diberi fokus oleh Kerajaan kini adalah pembangunan batang kelapa sawit (OPT).

9. Sepanjang tahun 2016, industri sawit negara telah menghasilkan 6.3 juta tan batang kelapa sawit kering yang berpotensi digunakan sebagai sumber alternatif bahan mentah bagi industri kayu.

10. Penggunaan OPT daripada sumber sawit mampu mengurangkan kebergantungan terhadap bahan mentah utama seperti kayu tropika dan kayu getah. Selain itu, ia juga dapat memastikan tanaman sawit digunakan sepenuhnya secara optimum.

11. Kesimpulannya, kerajaan berharap agar melalui penganjuran WOBIC 2017 serta kerjasama penyelidikan yang dijalankan dengan pihak UPM, sebuah pendekatan baharu bagi merancakkan pembangunan bahan mentah alternatif terutama OPT dapat dilaksanakan.

12. Kerajaan juga yakin bahawa produk biofiber dan bahan mentah alternatif seperti OPT dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi baharu dan menyeru semua pihak mengambil peluang ini dalam memacu pembangunan industri biomas negara.

 

EXPORT EARNING FROM COMMODITY SECTOR (JAN. – SEP. 2017)

 

 Jan. – Sep.

2016

(RM billion)

 Jan. – Sep.

2017

(RM billion)

 Different 

(%)
 Total Export

Commodity
 RM88 billion  RM105 billion

 Increase

18%

EXPORT OIL PALM, RUBBER AND TIMBER INDUSTRY

 

 Jan. – Sep.

2016

(RM billion)

 Jan. – Sep.

2017

(RM billion)

 Different

(%)

 Oil Palm  RM49 billion  RM58 billion  19%
 Rubber  RM18 billion  RM24 billion  35%
 Timber  RM16 billion  RM17 billion  6%