mpi
KENYATAAN MEDIA


 LANGKAH AGREED EXPORT TONNAGE SCHEME (AETS) MULA MENAMPAKKAN KESAN POSITIF HARGA GETAH

 

1. Paras harga Standard Malaysia Rubber 20 (SMR20) FOB telah meningkat sebanyak 12.7% dari 521.0 sen/kilogram pada 31 Disember 2018 kepada 587.0 sen/kilogram pada 7 Mac 2019, selepas pelaksanaan AETS ke-6 diumumkan.

2. Pelaksanaan AETS ini telah dipersetujui semasa Mesyuarat Khas Peringkat Pegawai Kanan International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang telah diadakan pada 4 dan 5 Mac 2019 di Bangkok, Thailand dengan dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan dari Thailand, Indonesia dan Malaysia. Mesyuarat ini merupakan susulan daripada keputusan yang telah dibuat oleh ketiga-tiga Menteri ITRC sewaktu Mesyuarat Khas Peringkat Menteri ITRC pada 22 Februari 2019 di Bangkok, Thailand.

3. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga negara bersetuju untuk melaksanakan AETS selama empat (4) bulan dengan jumlah pengurangan eksport getah asli (NR) sebanyak 240,000 tan metrik. Malaysia akan melaksanakan AETS bermula dari 1 April 2019 hingga 31 Julai 2019 dengan jumlah eksport dihadkan kepada 357,535 metrik tan, iaitu pengurangan sebanyak 15,600 metrik tan.

4. Bagi memastikan pelaksanaan AETS yang berkesan, sebuah jawatankuasa pemantauan iaitu AETS Monitoring and Surveillance Committee telah ditubuhkan dan dianggotai oleh wakil badan pelaksana setiap negara anggota ITRC.

5. Program-program lain di bawah kerangka kerja ITRC seperti Demand Promotion Scheme dan Supply Management Scheme akan diteruskan dan ditambahbaik bagi meningkatkan penggunaan domestik NR dan mengimbangi permintaan dan penawaran NR global. Antara program yang dijangka akan memberikan impak kepada peningkatan penggunaan NR ialah Rubberised Road.

6. Thailand, Indonesia dan Malaysia yakin bahawa kerjasama ini dapat membantu memperkukuhkan lagi harga NR untuk kesejahteraan pekebun kecil getah di rantau ini.

-Tamat-

Kementerian Industri Utama
8 Mac 2019