mpi

KENYATAAN MEDIA


MISI EKONOMI, PROMOSI DAN PELABURAN KE PAKISTAN, IRAN DAN TURKI PADA 18 – 26 JANUARI 2019

Kementerian Industri Utama (MPI) akan mengadakan misi ekonomi, promosi dan pelaburan ke Pakistan, Iran dan Turki mulai 18 – 26 Januari 2019. Delegasi Kementerian yang diketuai oleh YB Timbalan Menteri Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohd Akin bersama Ketua Setiausaha MPI, YBhg. Dato’ Dr. Tan Yew Chong akan mengadakan beberapa pertemuan dengan rakan sejawat di peringkat Kementerian dan Agensi berkaitan di negara-negara berkenaan. Turut menyertai delegasi adalah pegawai- pegawai kanan agensi di bawah Kementerian dan wakil-wakil persatuan industri komoditi.

Pertemuan ini diadakan bagi memberi penjelasan mengenai kelebihan yang dimiliki oleh produk-produk komoditi Malaysia berbanding negara pengeluar lain. Antaranya seperti kualiti dan keselamatan makanan serta nutrisi yang terdapat di dalam minyak sawit berbanding minyak sayuran lain, kualiti dan kredibiliti produk perkayuan dan produk getah berteknologi tinggi. Selain daripada itu, misi ini juga akan membincangkan beberapa isu yang dianggap sebagai halangan kepada akses pasaran bagi produk- produk komoditi Malaysia. Antaranya seperti cukai import yang tinggi

sehingga 40 peratus (%) yang dikenakan di negara Iran bagi produk minyak sawit dan lain-lain halangan bukan tarif yang akan dilaksanakan oleh Pakistan seperti pengharaman produk makanan (vanaspati) yang menggunakan minyak sawit di negara berkenaan.

Ketiga-tiga negara berkenaan adalah merupakan antara pasaran utama kepada sektor komoditi negara seperti sawit, getah dan kayu kayan. Pada tahun 2017, nilai eksport ke Pakistan, Iran dan Turki bagi ketiga-tiga komoditi tersebut adalah masing-masing sebanyak RM3.05 bilion, RM2.48 bilion and RM 3.63 bilion. Oleh itu, misi perdagangan ini adalah penting bukan sahaja untuk memelihara kedudukan syer pasaran produk komoditi Malaysia di negara berkenaan terjamin malah untuk meningkatkan syer pasaran tersebut ke satu tahap yang lebih tinggi.

Aktiviti-aktiviti yang telah dirancang sepanjang misi ini berlangsung seperti persidangan, pembentangan seminar, perbincangan meja bulat, mesyuarat dua hala dan lain-lain diharapkan akan menghasilkan impak yang berkesan sejajar dengan hasrat MPI untuk membawa industri komoditi negara ke tahap yang lebih cemerlang pada tahun ini dan tahun- tahun akan datang. Pembangunan industri komoditi yang kukuh adalah penting agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati kemakmuran negara yang dicapai.

Kementerian Industri Utama
18 Januari 2019