mygovuc2.0 facebook Instagram new twitter  faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

MPIC telah menerbitkan Kad Laporan Setahun Kementeran Perusahaan Perladangan Komoditi (KPPK) pada tahun 2021. Penerbitan ini mengandungi pencapaian utama sektor Agrikomoditim, Kementerian dan Agensi sepanjang setahun pentadbiran. 

#Kad LaporanTempohMuat Turun
1  Q4 2020 2019-2021 Akan dilancarkan pada 7 April 2021 NEW

**Dokumen ini di dalam Bahasa Melayu sahaja.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Seksyen Hal Ehwal Korporat
Unit Komunikasi Korporat (UKK)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88803324
Emel :