PolisiAktaLain-lain

Malay (Version)English (Version)Muat Turun
 Dasar Komoditi Negara (DKN) 2021-2025    
 Dasar Komoditi Negara (DKN) 2011-2020    
 Dasar Industri Perkayuan Negara 2009 – 2020  National Timber Industry Policy 2019 - 2020   
 Pelan Strategik 2009 – 2020    
   Kenaf Development Master Plan 2014 - 2025  
     

Malay (Version)English (Version)Muat Turun
   Twelve Malaysia Plan 2016 – 2020  
   Eleventh Malaysia Plan 2016 – 2020  
   Industrial Master Plan  

Dasar Sumber Air Negara

   
FTAs    
National Policy on Biomass    
National Policy on Biological Diversity 2015 -2025    
Dasar Perhutanan Negara 1978 (Pindaan1992)    
Dasar Alam Sekitar Negara    
Dasar Perubahan Iklim Negara    


 


 Untuk lebih maklumat lanjut dan pertanyaan sila emelkan kepada:

Seksyen Kerjasama Antara Agensi
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa (PSA)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
03-88878266